Duurzaamheid en zakelijke dienstverlening

door: Han Mesters

Het begrip duurzaam ondernemen staat op de agenda van veel ondernemers. Onlangs werd een druk bezocht event georganiseerd over dit thema: (www.ey.com/NL/nl/Newsroom/Dutch-Sustainable-Growth-Coalition-Event)

De nasmaak van dit soort events is er ook: aan de ene kant wordt door de sprekers en deelnemers een beeld geschetst van betrokkenheid met het thema. Aan de andere kant zijn er vraagstekens bij het senior management van veel grote organisaties over de vraag in hoeverre dit thema nu echt ‘gedragen’ wordt, hoe voortgang te meten is en hoe het geïncorporeerd kan worden in de bestaande operaties.

Bij beursgenoteerde bedrijven ‘botst’ de ‘People, Planet en Profit’ basis voor waarde creatie met de bestaande ‘maximising shareholder wealth’ mantra. Meten van duurzaamheid blijft dus een uitdaging voor zowel grote, beursgenoteerde bedrijven als ook voor kleinere bedrijven die het voordeel hebben minder last te hebben van druk van aandeelhouders.

Het begrip duurzaamheid is onderdeel van een groter aantal nieuwe eisen waaraan bedrijven moeten wennen. Deze eisen zijn door de Amerikaanse marketing deskundige Joey Reiman goed onder woorden gebracht in zijn boek ‘Purpose’. In essentie komt het er op neer dat bedrijven niet zozeer moeten nadenken over hun ‘Branding’ maar meer over hun ‘Stand’: waar staan ze voor?

Welkom in het tijdperk van afnemende groei

‘Already in 1972, the classic study “The Limits to Growth” had shown that economic growth could not last forever (below: the “base case” scenario from the study). Even without complex calculations, it should be clear from simple physics that infinite growth is not possible in a finite world. Yet, politicians, leaders, economists, decision makers and the like are all pushing for growth, growth, and more growth’.

insights dec 14
Bron:http://cassandralegacy.blogspot.nl/2012/02/seekers-effect-why-we-keep-seeking.html

Grondstoffen industrie eerst

Het zal geen verassing zijn dat de grondstoffen gebaseerde sectoren duurzaamheid in een vroeg stadium omarmd hebben in hun management agenda (zie afbeelding hier onder).

insights 14 2

Bron: Sloan management review 2012, Survey: ‘Sustainability near a tipping point’

Andere kapitaalsintensieve bedrijven zoals DSM en Unilever lopen al geruime tijd voorop met het ‘draaien’ van hun bestaande verdienmodel en business model naar een model waarin duurzaamheid centraal staat (Unilever) of in ieder geval een belangrijke rol speelt. Hoe hebben deze vooruitstrevende bedrijven hun missie omschreven?

DSM

Sustainability means different things to different people. At DSM we define it as meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs – which in turn means boosting economic prosperity, environmental quality and social responsibility for the benefit of people, planet and profit.

Unilever

Het Unilever Sustainable Living Plan dat in 2010 is geïntroduceerd, is de blauwdruk voor hun duurzame groei. Met behulp van het Plan kan Unilever winstgevende groei bevorderen voor haar merken, kunnen kosten bespaard worden en wordt innovatie aangemoedigd.

In het Plan zijn drie grote doelstellingen opgenomen:

insights 14 3

  •  Gezondheid & hygiëne

Tegen 2020 wil Unilever meer dan een miljard mensen helpen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren.

Andere doelstellingen hebben betrekking op:

  • Voeding verbeteren
  • Broeikasgassen terugdringen
  • Waterverbruik in de industrie terugdringen
  • Afval & verpakkingsmateriaal verminderen
  • Grondstoffen duurzaam betrekken (door introduceren technieken uit de ‘circular’ economie)

Kapitaal intensief versus ‘assets on legs’

De niet-kapitaalsintensieve sectoren zoals media en zakelijke (financiële) dienstverlening scoren beduidend lager met betrekking tot de prioriteit van duurzaamheid op de management agenda (uit de survey uit 2012). Dit heeft voor een groot deel ook te maken met de afbakening van het begrip duurzaamheid. Wij zullen een pleidooi houden om voor deze sectoren ‘zachtere’ duurzaamheidsvariabelen op te nemen (naast bijvoorbeeld CO2 uitstoot en niet te recyclen afval tijdens het productieproces). 

Medewerkers

In de zakelijke dienstverlening bestaat het bedrijfskapitaal uit de medewerkers. De centrale stelling is dan ook: hoe kan een bedrijf het beste halen uit zijn waardevolle, vaak hoogopgeleide, medewerkers?

Twee elementen spelen daarbij dan ook een belangrijke rol: cultuur en management

Als het om aansturing van professionals gaat, heeft de vooraanstaande HR specialist Daniel Pink een aantal criteria opgesteld die belangrijk zijn: professionals moeten veel ‘ruimte’ en vertrouwen krijgen, moeten de gelegenheid te krijgen om steeds beter te worden in hun vak en zullen ook in staat gesteld moeten worden om werk te krijgen dat past bij een groter maatschappelijk geheel (zingeving)

insights 14 4 b

In feite gaat het dan om ‘goed werkgeverschap’ (www.ondernemenmetpersoneel.nl/orienteren/arbeidsrecht/194-wat-houdt-goed-werkgeverschap-in.html)

Voor steeds meer professionele organisaties gaat het er om dat ze de beschikking hebben tot de juiste kennis op het juiste moment. De contractvorm is dan minder leidend: vast en flex zullen steeds meer in elkaar overvloeien. Belangrijker is: is mijn corporate brand (cultuur) aantrekkelijk genoeg om de juiste professionals aan mij te verbinden als ik ze nodig heb?

De rol van bedrijfscultuur bij de risicobepaling van kredietverstrekking

Als een professionele organisatie een financiering nodig heeft, zullen we ons de vraag moeten stellen of het bedrijf in staat is ook in de toekomst waarde te creëren. In plaats van de financiële cijfers uit een jaarverslag  centraal te stellen bij de risicoanalyse, is het verstandig ook de bedrijfscultuur te analyseren en deze mee te nemen in onze ‘Probability of Default’. Want de juiste bedrijfscultuur trekt de juiste bevlogen professional aan en die genereert winst. Ook is het zo dat succesvolle innovatie voor een groot deel afhankelijk is van ‘zachte’, cultuur gerelateerde variabelen. Het wordt steeds meer bedrijven duidelijk dat innovatie niet ‘nice to have’ is maar onlosmakelijk verbonden is met ondernemen…..en met bankieren.