Basismetaalprijzen houden hoofd boven water

door: Casper Burgering

Industriele Metalen Monitor-dec 2014.pdf (398 KB)
Download

• In vergelijking met het prijsniveau van januari staan prijzen voor aluminium, nikkel en zink hoger
• Niet-fundamentele factoren hebben de overhand en bepalen in grote mate de prijsrichting
• Dit jaar geen eindejaarsrally; we moeten wachten tot het eerste kwartaal van 2015

Vertrouwen in mondiale economie toegenomen

De laatste paar maanden waren we getuige van sterkere cijfers uit zowel de arbeidsmarkt als de verwerkende sector in de VS. Dit ondersteunt onze gedachte dat we de komende kwartalen meer dan trendmatige groei in de Amerikaanse economie zullen zien. In Europa is het vertrouwen in de economie langzaam aan het versterken. In Duitsland deden de detailhandel en de bouwsector het goed, terwijl de fabrieksorders ook toenamen door krachtigere binnenlandse vraag. Intussen is de PMI in China gedaald van 50,4 in oktober tot 50,0 in november (een zesmaands laagte record).

Toename in vraag naar basismetalen

Per saldo zijn de mondiale economische vooruitzichten voor 2015 dus gunstig. De VS groeit sterker door, de Europese economie herstelt langzaam, terwijl in China de regering zich houdt aan controle over de geleidelijke vertraging van de economie. Daarnaast zal de daling van de olieprijzen een belangrijke steun in de rug zijn voor de wereldeconomie en voor de eurozone in het bijzonder. Lagere olieprijzen zullen een sterkere groei ondersteunen doordat het ook een impuls geeft aan de reële inkomens. In China is de hoop gevestigd op meer economische stimulans. Deze vooruitzichten zijn positief voor de vraag naar basismetalen.

Niet-fundamentele factoren dicteren de prijsrichting

In de meeste basismetaalmarkten heeft de aanbodkant een belangrijke rol gespeeld dit jaar. Uit de relatief hoge aluminium premies voor onmiddellijke levering kunnen we afleiden dat de beschikbaarheid van primair aluminium beperkt is. In de nikkelmarkt heeft het Indonesische uitvoerverbod een grote rol gespeeld en in de zinkmarkt wordt gespeculeerd op toekomstige mijnsluitingen. Maar in dit stadium lijken vooral de niet-fundamentele factoren de overhand te hebben. In de afgelopen paar maanden heeft de daling van de olieprijs en een sterkere Amerikaanse dollar ten opzichte van andere valuta’s de prijzen sterk beïnvloed, vooral in het geval van koper. Het verband tussen koperprijs en niet-fundamentele factoren is altijd hoog geweest, omdat koper een sterke relatie heeft met de economische bedrijvigheid in sectoren.

Mondiale economische groei gunstig voor basismetalen

Al met al hebben de prijzen van basismetalen dit jaar nog redelijk terrein kunnen winnen. De prijzen voor aluminium, nikkel en zink zijn in vergelijking met de januari prijsniveaus gestegen. Koper is het buitenbeentje en heeft dit jaar inmiddels elf procent verloren. De koperprijs werd hard geraakt door het Qingdao onderzoek (naar frauduleuze praktijken) en het failliet van Chaori Solar. Beide incidenten hebben gedurende het jaar het vertrouwen flink beschadigd. Vanaf november werd het effect van de daling van de olieprijzen en de versterking van de US dollar zichtbaar. De prijs voor aluminium, koper en zink daalde, terwijl de nikkelprijs nog steun kreeg van de aankondiging van de Indonesische regering dat het exportverbod voor onbewerkte materialen gehandhaafd zal blijven. Vast staat dat aluminium, nikkel en zink dit jaar positief afsluiten, maar van een eindejaarsrally zal geen sprake zijn. We verwachten dat de prijzen van basismetalen weer aan kracht kunnen winnen gedurende het eerste kwartaal van 2015 en dat ze uiteindelijk op jaarbasis hoger zullen eindigen. Deze verwachting is met name gedreven door de wereldwijde toename van de economische activiteit en dus meer vraag naar basismetalen.

Voor meer analyse naar de verschillende basismetalen kunt u het document downloaden (bovenaan).