Verdienen aan een slimme energiehuishouding

door: Stef Driessen

Whitepaper-verdienen-aan-een-slimme-energiehuishouding.pdf (5 MB)
Download

Uit deze white paper van ABN AMRO en Eneco blijkt dat ondernemers zuiniger omgaan met energie als zij een goed inzicht hebben in hun energieverbruik. Bovendien zijn er voor duurzame bedrijven meer voordelen mogelijk dan uitsluitend het verlagen van kosten. Door energiebeheer te verankeren in de bedrijfsstrategie kunnen bedrijven hun opbrengsten verhogen.

Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat de sectoren Leisure, Agri en Overheden het meest belang hechten aan duurzame bedrijfsvoering. Stef Driessen, Sector Banker Leisure van ABN AMRO: “Steeds vaker kiezen bedrijven en consumenten bewust een duurzame locatie voor een training, vergadering, beurs, of om te dineren, verblijven en recreëren. Duurzame bedrijfsmodellen vergroten de lange termijn winstgevendheid en de sociale legitimering van bedrijven. Het beperken van het energieverbruik heeft de hoogste prioriteit bij de bedrijven zelf en dat vormde de aanleiding voor deze paper, die ABN AMRO samen met Eneco heeft geschreven”.

Geld verdienen

In de paper treft u een exclusief interview aan met Carola Wijdoogen, programmadirecteur Duurzamer Ondernemen bij NS en MVO Manager van het jaar 2014. Carola Wijdoogen: “Als je met duurzaamheid geld kunt verdienen, in plaats van alleen kosten te besparen, komt een verandering naar een duurzame samenleving binnen handbereik”.

Naar mate ondernemingen groter worden, neemt het belang van duurzaamheid als onderdeel van de commerciële strategie toe. Bedrijven met een omzet minder dan 1 miljoen euro geven daarentegen vaker dan gemiddeld (46% versus 34%) aan dat duurzaam ondernemen de medewerkers motiveert. Interessant is ook dat 41% van de ondernemers juist tijdens de crisis een “boost” heeft gegeven aan hun inspanningen op dit vlak.

Wat nu?

Het begint met een helder en betrouwbaar inzicht in het energieverbruik als basis voor efficiencyverbetering. Daarna komt de normering: normen zijn geen wetten, maar ‘best practices’ die voortdurend in ontwikkeling zijn. Met als doel economische, sociale en milieuwaarde te creëren voor stakeholders en de samenleving. Deze optelsom biedt meerwaarde in de vorm van innovatie, imagoverbetering, loyaliteit, nieuwe klanten en hogere opbrengsten, waarmee weer kan worden geïnvesteerd in duurzaamheid. Met de continuïteit die hierdoor ontstaat, is de cirkel rond.