Uitdagingen in de agrarische sector

door: Pierre Berntsen

Met het einde van het jaar in het vooruitzicht is november niet alleen een maand van terugkijken, maar ook van een vooruitblik op het nieuwe jaar. November is ook ‘slachtmaand’ en heeft daardoor een agrarische inslag. De agrarische sector is voor Nederland een belangrijke sector. De sector staat aan de basis van ons dagelijkse voedsel. De export van agrarische producten is een aanjager van economisch herstel.  Ook geeft de agrarische sector mede vorm aan het zo typisch Nederlandse landschap.

Gidsland bij internationale voedselvraagstukken

De rol van de agrarische sector overstijgt echter de landsgrenzen. De Nederlandse agrarisch sector heeft een taak van wereldformaat. Nederland is – na de Verenigde Staten – de grootste exporteur van voedsel en landbouwproducten ter wereld. Bovendien speelt zij als gidsland een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een hoogwaardige voedselproductie in de wereld. En helpt zo bij het vinden  van een antwoord op de vragen van vandaag en morgen, zoals de groei van de wereldbevolking, verstedelijking en welvaartgroei. Hoe zorg je voor een goed evenwicht tussen mens, milieu en dier?

Dit gebeurt onder meer door de ontwikkeling en export van genetica, productiesystemen, techniek en kennis. Kennis als basis voor ontwikkeling en innovatie. Zonder ontwikkeling en innovatie is er geen vooruitgang. Naast het vergaren en delen van kennis is het voor zowel ondernemers als bank ook van belang de dynamiek in de keten begrijpen: van gras tot glas of van zaadje tot tomaatje. De agrarische keten kent veel spelers die allen van belang zijn en voor een  bank is het belangrijk contacten te hebben met alle schakels in de voedselketen. Want alleen door je bewust te zijn van de dynamiek in de keten is het mogelijk agrarische ondernemers goed te ondersteunen en succesvoller te maken.

Een dynamische sector met veel uitdagingen

Ik vind het een voorrecht om te werken in deze dynamische sector met zo veel gedreven ondernemers.  De agrarische sector zorgt voor groei, op het gebied van productie, maar ook van kennis en innovatie. Het is een sector die voor allerlei uitdagingen staat. Uitdagingen  die iedereen aangaan en die veel van agrarische ondernemers vragen. Deze korte film geeft een goed beeld van  deze ontwikkelingen en hoe wij kunnen helpen bij het realiseren van de ambities van agrarische ondernemers en duurzame groei in de agrarische sector.