Stand van de Industrie – november

door: Casper Burgering

Stand vd Industrie-november 2014.pdf (1 MB)
Download

De Stand van de Industrie blijft in november positief en is zelf beter dan de marktomstandigheden in oktober. Dit komt vooral doordat het producentenvertrouwen sterk is toegenomen in oktober en op een historisch hoog niveau ligt. Ook de overige indicatoren staan er nog steeds gunstig bij. De trend in Nederland wijkt hiermee sterk af van de ontwikkelingen in Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. In Duitsland nam de export en de fabrieksorders sterk af, kromp de industriele productie en zwakte de IFO – als graadmeter van het ondernemersklimaat – eveneens af.

stand november

Industriële ondernemers zijn in oktober overwegend optimistisch over het ondernemersklimaat. De PMI voor de verwerkende industrie is in oktober toegenomen. Ook de positie van de meeste onderdelen van de PMI is gunstig: werkgelegenheid is neutraal, orders en output nemen toe en de levertijden en de inkoopvoorraden krimpen. Daarnaast overheerst het optimisme wat betreft het economisch klimaat, met name in de branches die gerelateerd zijn aan metaal. In de basismetaalindustrie is dit oordeel sterk positief, na een overwegend pessimistisch september. Bovendien is het producentenvertrouwen sterk toegenomen (naar hoogste punt in 40! maanden). Maar ondanks dit positivisme zijn er ook andere onderzoeken naar het ondernemersklimaat die meer negatief zijn. Het Ondernemerspeil (een maandelijkse barometer van TNS Nipo en het FD) wijst uit dat meer ondernemers over de komende 6 maanden meer negatief dan positief zijn.vertrouwen nov

De bezettingsgraad is licht verbeterd in het vierde kwartaal van 2014. Van 79,7% in het derde kwartaal naar 80,3% nu. Daarmee blijft de bezettingsgraad nog onder zijn lange termijn gemiddelde en in historisch perspectief nog relatief laag. De PMI bezettingsgraad staat al enige tijd boven de 50 punten, wat duidt op een verdere versterking van de bezettingsgraad. Dit is vooral een weergave van de ontwikkeling bij de grotere bedrijven in de verwerkende industrie. Kennelijk zijn de grotere bedrijven beter in staat hun productie capaciteit te benutten dan de kleinere bedrijven in de sector. De grotere bedrijven hebben vaker een sterkere oriëntatie op het buitenland en de orderintake gaat daar relatief goed.bezet nov

Bij een herstellende economie neemt de vraag naar industriële producten en investeringsgoederen immers toe, waardoor de bezettingsgraad van machines wordt opgevoerd en de gebruiksintensiteit van de machines stijgt. Gezien de prognoses voor de eurozone en de Nederlandse economie, gaan wij uit van verder herstel van de bezettingsgraad in de komende kwartalen.

De bezettingsgraad in de metaal gerelateerde branches binnen de industrie staan boven hun lange termijn gemiddelde. Ook de bezettingsgraad in de rubber- en kunststofindustrie staat nog steeds boven zijn LT-gemiddelde. In papier & print en bij de branches die consumentengoederen produceren, is de huidige bezettingsgraad aanzienlijk lager dan het lange termijn gemiddelde.