Seminar nieuwe business modellen in de zakelijke dienstverlening 24 november

door: Han Mesters

Ondernemers in de zakelijke dienstverlening zien zich met bijzondere uitdagingen geconfronteerd. Grote veranderingen vinden plaats. Een aantal van de oude spelers heeft de crisis niet doorstaan terwijl nieuwe spelers het speelveld betreden. Krimp, kostenbesparing en consolidatie hebben effect gehad om te kunnen overleven, maar het einde van die mogelijkheden nadert. Ondernemers zijn op zoek naar mogelijkheden om de winstgevendheid te herstellen. De diagnose is al een oud verhaal aan het worden: oude business modellen schieten tekort. Als dit al zo lang bekend is en die nieuwe spelers zo succesvol zijn, wat kunnen we dan van ze leren? Is er een werkelijk fundamenteel andere aanpak, die deze ondernemingen onderscheidt?

De vraag zal beantwoord worden wat we kunnen leren van recente successen die we, schijnbaar tegen alle trends in, hebben gezien. Op het seminar doen succesvolle ondernemers hun successen en valkuilen uit de doeken.

Talk de talk, walk the walk

Het interessante van het congres op de 24e November is dat het volledig op basis van een netwerk tot stand is gekomen. Drijvende kracht is Marco Cevat, een ervaren consultant die veel ervaring heeft opgedaan als ZZP’er in tal van projecten. Carol  Lemmens, senior partner bij Twynstra & Gudde, heeft medewerking toegezegd vanaf een vroeg stadium en heeft nauw samengewerkt met Hans Lingeman, directeur  van het innovatieve bedrijf Winkle. Zij hebben vervolgens hun netwerken gebruikt om met een aantal inspirerende en vernieuwende ondernemers te komen die hun verhaal gaan vertellen op het seminar. De accountants, consultants, bankiers en advocaten zullen centraal staan.

Het is de eerste keer dat we als ABN Amro bank (gastheer) op deze manier een groot seminar organiseren voor de sector zakelijke dienstverlening. Wat mij betreft is het zeker voor herhaling vatbaar. De tijd is voorbij dat een bedrijf alle klanten met alleen eigen diensten optimaal kan bedienen. Als we voorop willen lopen met het aanbieden van nieuwe inzichten zullen we ons de vaardigheid van het opereren met netwerkpartners eigen moeten maken. En we rekenen dan niet Eur 2000 voor een toegangskaarje zoals dat het geval was bij het seminar van de Singularity University in Amsterdam, vorige week. Als bank zien wij toegevoegde waarde en ‘Purpose’ in het aanbieden van nieuwe inzichten aan onze klanten.

netwerk

Fuzzy Firm en netwerken

Professor Arjan van den Born heeft een boek geschreven over het gegeven dat in onze tijd projectorganisaties met externen steeds belangrijker worden. Dat betekent ook dat de organisatiegrenzen van bedrijven steeds meer ‘fluide’ worden, vandaar de titel van zijn boek: De Fuzzy Firm. Om het beste uit professionals te halen, is het noodzakelijk dat organisaties  meer de nadruk leggen op creatie (creativiteit). In de matrix hier beneden heeft Arjan de opties nog eens even op een rijtje gezet.

fuzzymatrix

Inkomens en kennis uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst

Nu veel verdienmodellen onder druk staan, is het onvermijdelijk dat zowel management als medewerkers de broekriem aanhalen. In de professionele dienstverlening zien we dat dit besef niet door alle sectoren met dezelfde snelheid doordringt. De geldelijke beloning van de eigenaren (partners) is niet meer het uitgangspunt van de reden van bestaan van een bedrijf (en had het ook niet moeten zijn in het verleden). Een groot deel van de jongste generatie op de arbeidsmarkt voelt dit feilloos aan en wil ‘zingeving’ bij wat ze doen: wat draag ik bij aan een hoger doel met mijn werk? Zoals Daniel Pink het omschrijft: ‘When the profit motive becomes unmoored from the purpose motive, bad things happen’.

Wellicht dat we een periode van ‘creative destruction’ tegemoet  gaan die niet zozeer alleen door technologie veroorzaakt wordt maar zeker ook door een andere ‘mindset’. Bedrijven die winstmaximilisatie als belangrijkste reden van bestaan zien, zullen langzaam afsterven omdat ze niet interessant zijn voor jonge medewerkers die beschikken over de schaarste productiefactor in deze eeuw: niet arbeid, kapitaal of technologie, maar…. creativiteit. Vraag het maar aan Watson: de IBM supercomputer die nu beter is in het diagnosticeren van kanker dan artsen www.wired.co.uk/news/archive/2013-02/11/ibm-watson-medical-doctor

Creatief is Watson gelukkig (nog) niet. Hetzelfde geldt voor een groot deel van de vele duizenden hoogopgeleide Chinese en Indiase specialisten in ICT en techniek. Nederland gaat een bloeiende periode tegemoet…. met minder grote bedrijven.