Nederlandse economie groeit door

door: Nico Klene

Economie groeit verder in derde kwartaal

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 0,2% gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit was overeenkomstig de verwachtingen en gelijk aan de groei in de eurozone.

De groei in het zomerkwartaal was te danken aan hogere binnenlandse bestedingen én meer uitvoer. In de voorgaande twee kwartalen waren de totale binnenlandse bestedingen nog gedaald. De consumptie door gezinnen nam opnieuw toe, al was het maar een beetje. De investeringen deden het beter – na twee zwakke kwartalen.

De groei van de Nederlandse economie wordt dus breder gedragen dan voorheen. Dat is een goed teken.

Doordat ook de invoer toenam – en méér dan de uitvoer – bleef de groei van het bruto binnenlands product ten opzichte van het voorgaande kwartaal beperkt tot 0,2%. Dat is duidelijk minder dan het cijfer van het tweede kwartaal. Maar dat was wat naar boven vertekend door eenmalige factoren. Overigens is het cijfer van het tweede kwartaal krap 0,1%-punt naar beneden herzien: van (afgerond) 0,7% naar 0,6%.

Vooruitzicht: herstel zet geleidelijk door

Diverse economische indicatoren wijzen op verdere groei. Positieve factoren voor de eurozone en Nederland zijn de gunstige ontwikkeling van de Amerikaanse economie en de zwakkere euro. We zien de economie dan ook verder groeien.

Onze (ongewijzigde) prognose van de BBP-groei is voor dit jaar ¾% en voor volgend jaar 1½%.