Macro Visie – Tien belangrijke vragen voor 2015

door: Nick Kounis , Aline Schuiling , Arjen van Dijkhuizen , Maritza Cabezas

Macro-Visie - 2014K4 - Tien belangrijke vragen voor 2015.pdf (868 KB)
Download

Mondiale groei trekt aan

Tien kwesties bepalen volgens ons de vooruitzichten voor de economische ontwikkeling en de financiële markten. Wij laten ons licht hierop schijnen. De nadruk ligt op 2015, maar we kijken ook al vooruit naar 2016. Wij denken dat de wereldeconomie en de wereldhandel overschakelen naar een hogere versnelling. De Amerikaanse economie trekt fors aan. De vermogensposities in de private sector zijn merkbaar versterkt. Daarmee is een basis gelegd voor meer bestedingen door huishoudens, meer investeringen door bedrijven en meer banengroei. De kans dat de achterblijvers door de VS mee omhoog worden getrokken, is groter dan de kans dat de VS door deze landen mee omlaag wordt getrokken. De export uit de opkomende markten is sterk afhankelijk van de vraag in de welvarende economieën. Verder zal de wereldeconomie profiteren van de daling van de grondstoffenprijzen.

Beleidsmakers komen in actie voor groei

Eindelijk komen beleidsmakers in probleemlanden in actie. ECB-president Mario Draghi is de architect van een pakket maatregelen om de economie van de eurozone vlot te trekken. Wij verwachten dat dit op korte termijn vruchten zal afwerpen. Het meest zichtbare teken is de daling van de euro. Een cruciaal punt is dat de banken na een lange periode van herkapitalisatie nu hun kredietvoorwaarden versoepelen. Bovendien gaat de ECB waarschijnlijk meer obligaties opkopen. Ook in Azië zijn de beleidsmakers in beweging gekomen. De BoJ heeft een groots programma voor monetaire verruiming opgezet en de Chinese autoriteiten zijn er tot dusver in geslaagd een geleidelijke groeivertraging te realiseren.

Kans op deflatie is gering

Risico’s zijn er te over: deflatie, het politieke klimaat in Europa, een harde landing in China, instabiliteit door renteverhogingen in de VS en geopolitieke ontwikkelingen. Daarnaast is in de grootste economieën de langetermijngroei vertraagd. Wij schatten voor de meeste economieën de kans op een verwoestende deflatie vrij laag in. De inflatie daalt wereldwijd maar dit komt vooral door de sterk gedaalde grondstoffenprijzen. In de eurozone en Japan is het risico van deflatie het grootst maar wel beheersbaar dankzij de waardedaling van de euro en de yen en de verbeterende arbeidsmarkt. De politieke risico’s in Europa betreffen verkiezingen in Spanje, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk.

Fed exit

Wij denken dat de Fed vanaf medio 2015 de rente gaat verhogen. Het risico bestaat dat dit de financiële markten ontwricht en het vertrouwen aantast. De geschiedenis leert echter dat dit lang niet altijd zo is. De economie en groeiafhankelijke beleggingen bleven het in het verleden goed doen tijdens periodes van rente¬verhogingen. Dat zal volgens ons deze keer niet anders zijn. Nu de inflatie gematigd is, kan de Fed de stimulering terugdraaien in een tempo dat de economie aan kan. De beleidsdivergentie met andere grote centrale banken zal de koers van de dollar verder opdrijven. De rentes op staatsobligaties zullen in de VS licht stijgen maar elders relatief laag blijven.