Kredietverlening in de transportsector: sturen op efficiëncy

door: Bart Banning

Binnen het thema Verder met Financieren heeft ABN AMRO voor iedere sector een aantal trends beschreven die van invloed zijn op de kredietvormen waaraan bedrijven in de deze sector behoefte hebben. Bijgaand mijn visie hierop in interviewvorm.

 

 

Welke trends spelen een belangrijke rol in de sector?

Allereerst neemt de Nederlandse logistieke sector internationaal een toppositie in met een tweede plaats in de Logistic Performance Index. Veel bedrijven staan op dit moment echter voor nieuwe uitdagingen. Zo is de sector te sterk afhankelijk van volumes en is sprake van een aanhoudende focus op kosten. Dit betekent dat bestaande verdienmodellen op de schop gaan en de sector verder moet met de reeds ingezette professionaliseringsslag. De inzet van IT, met state of art transport- en warehouse-managementsystemen, is cruciaal om een hogere efficiency te realiseren. Hierbij is bijvoorbeeld sprake van permanente online communicatie tussen vrachtwagenchauffeur en opdrachtgever over planning, route en aankomsttijden. Of een volledig geautomatiseerd warehouse waarmee de voorraden en in- en uitslag efficiënt kunnen worden bepaald. Smalle marges in een snel veranderende wereld vragen daarnaast om efficiency vergezeld van een heldere visie en strategie.

 

Heeft dit invloed op de financieringsbehoefte van bedrijven?

Transportbedrijven hebben als kenmerk dat er veel eigen bedrijfsmiddelen op de balans staan: van vrachtwagens in het transport, schepen in de binnenvaart tot warehouses in de logistiek. Zet dit af tegen de vereiste flexibiliteit, dan is voor financiering maatwerk nodig. Ik zie een verschuiving van bancaire financiering naar leasing en factoring, waarbij de financiering is gekoppeld aan een specifiek bedrijfsmiddel of opdrachtgever. Transportmiddelen worden steeds vaker op basis van lease gefinancierd. Zo moet een transportbedrijf elk jaar investeren in de uitbreiding of vervanging van zijn wagenpark. Met behulp van leasing kunnen bedrijven op basis van maatwerk een financiering afsluiten die goed aansluit op de bedrijfsmiddelen die zij inzetten. Werkkapitaalfinanciering, met name debiteurenfinanciering, is ook sterk in opkomst. Langdurige relaties en een vaak continue stroom van diensten vormen immers een prima uitgangspunt voor deze financieringsvorm.

 

Hoe beoordelen jullie kredietaanvragen?

In de financiële analyse kijken we primair naar vermogen, liquiditeit en rendement. Daarnaast naar de ontwikkeling in de tijd. Omzet- en winstontwikkeling geven ons inzicht in de flexibiliteit van een bedrijf. Vanuit financieringsoptiek is het interessant of een bedrijf veel bedrijfsmiddelen op de balans heeft staan of juist niet. In de bedrijfsanalyse kijken we naar het bedrijfsprofiel en de ondernemer. Het is cruciaal om inzicht te krijgen in de markten waarin een bedrijf actief is. Zo kent een bedrijf in de foodlogistiek een andere dynamiek dan een logistieke onderneming in de bouwsector. De food-sector is niet zo conjunctuurgevoelig, de bouwsector juist wel. Ook willen we weten of de ondernemer een heldere visie en strategie heeft. Hij zit aan het stuur en moet kunnen inspelen op nieuwe kansen en veranderende omstandigheden. Het is belangrijk dat bedrijven moeten kunnen denken in scenario’s. Wat doe je als de omzet daalt of wanneer je een grote klant plotseling kwijtraakt? Hoe snel kun je schakelen en is er een plan B? Let wel, het gaat hierbij niet alleen om risico’s, maar óók om het kunnen benutten van kansen; daar is immers ook financieringsruimte voor nodig. Hoe kun je nieuwe klanten binnenhalen en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen? Kortom, het gaat om alles wat de financieringscapaciteit van een bedrijf kan beïnvloeden.

 

Hoe staat de sector er nu en in de komende jaren voor?

De sector heeft in het moeras gezeten, maar heeft nu weer vaste voet aan de grond. Hoewel de vooruitzichten positiever zijn, is het herstel is nog niet overal gelijkmatig zichtbaar. Grotere bedrijven lijken meer te profiteren van de groei van volumes dan kleinere bedrijven. Dit komt omdat zij vaak beter in staat zijn hun kosten te beheersen, te innoveren en efficiënter te opereren. Ook de kleinere bedrijven staan voor de uitdaging om verder te professionaliseren, met name door middel van IT. Mijn advies: blijf attent op veranderende behoeften van je opdrachtgever, maak je onderneming flexibel en stuur op basis van een heldere strategie.