Infographic: Nieuwe horizon voor Nederlandse zuivel

door: Pierre Berntsen

De zuivelvraag uit opkomende markten groeit de komende jaren stevig door en deze regio’s zijn zelf onvoldoende in staat om in deze toenemende vraag te voorzien. De ambitie in de sector is groot, maar de ruimte voor groei in ons kleine land is beperkt en het kabinet bereidt wetgeving voor om deze groei te beteugelen. Na dertig jaar melkquotering vormen vooral mest en fosfaat de nieuwe grenzen aan melkproductie. Door alle aandacht voor het nieuwe speelveld raakt de aandacht voor het rendement van groei soms wat ondergesneeuwd. Wij kijken veel naar groeiplannen en daarbij valt ons op dat groei in omvang lang niet altijd bijdraagt aan het rendement. Vaak gaat groei zelfs ten koste van het rendement. Dit geldt vooral voor niet-grondgebonden groei. We zien dat financieel succesvolle groeiers meer economische en vakinhoudelijke kennis hebben en vooral dat ze deze kennis effectiever toepassen en er concreet op sturen.

infographic_agrarisch_melkveehouderij