Energie monitor november – In de ban van de OPEC

door: Hans van Cleef

141107_Energie-Monitor-nov_NL.pdf (1 MB)
Download
  • Olieprijzen bijna 30% gedaald door overaanbod, sterkere dollar en neerwaarts bijgestelde verwachte vraag
  • Alle ogen op de OPEC voor richting olieprijs in 2015 in aanbodgedreven oliemarkt
  • Lagere olieprijs biedt onverwachte steun voor mondiale groei

Olieprijzen dalen (on)verwacht snel

Sinds de zomer zijn de olieprijzen met bijna 30% gedaald. Voor velen kwam het moment en de snelheid van deze enorme daling als een grote verrassing. Toch hing zo’n neerwaartse beweging van de olieprijs al een tijdje in de lucht. Zo’n daling bleef echter uit als gevolg van geopolitieke spanningen en de bijbehorende angst dat olieproductie zou worden geraakt, een zwakke dollar en hooggespannen verwachtingen van economisch herstel (wat zou leiden tot meer vraag naar olie). Als gevolg daarvan bleef de olieprijs lange tijd hangen in een bandbreedte van ruwweg USD 105-115/vat. Deze zomer kwam hier verandering in. De druk op de olieprijzen nam toe doordat diverse drijfveren tegelijk op hun plaats vielen.

Korte-termijn focus op de OPEC

Op 27 november komt de OPEC bij elkaar. Tijdens deze reguliere vergadering wordt besloten wat het OPEC productie quotum zal worden voor H1 2015. De vraag is of Saudi-Arabië ook deze keer zijn rol als ‘swing-producer’ op zich zal nemen. Wij verwachten dat de OPEC het productie quotum niet zal aanpassen en de huidig afgesproken productie van 30 miljoen vaten per dag zal handhaven. Volgens ons zal eerder gedacht moeten worden aan een vorm van vocaal ingrijpen om te proberen de olieprijs te ondersteunen. Kijkend naar de komende weken is een test van de USD 75-80/vat bandbreedte waarschijnlijk, en valt zelfs een nog lagere olieprijs niet uit te sluiten. Toch lijkt dit slechts een tijdelijk effect. Wij verwachten dat er voor het einde van het jaar een prijscorrectie omhoog zal plaatsvinden.

Kijkend naar de komende weken is een test van de USD 75-80/vat bandbreedte waarschijnlijk, en valt zelfs een tijdelijk nog lagere olieprijs niet uit te sluiten. Toch lijkt dit slechts een tijdelijk effect. Wij verwachten dat er voor het einde van het jaar een prijscorrectie omhoog zal plaatsvinden. Deze prijscorrectie heeft een aantal oorzaken: 1) onbetrouwbaarheid olieproductie/export van landen met interne onrust zoals Libië, 2) het wegnemen van de onzekerheid met betrekking tot de OPEC productiequota voor 2015, 3) voor sommige projecten worden (tijdelijk) uitgesteld omdat een prijs onder de USD 80/vat mogelijk te laag is geworden, en tot slot 4) winstnemingen op en/of sluiten van speculatieve short posities voor het einde van het jaar.

Gevolgen lagere olieprijzen voor de economie

Ook in onze veronderstellingdat de prijzen op termijn iets kunnen herstellen blijft de gemiddelde olieprijs aanzienlijk lager dan in de afgelopen jaren. Dat heeft flinke gevolgen. Immers, door een lagere olieprijs verschuift vermogen van olie-exporteurs naar olie-importeurs. Olieconsumerende landen zijn over het algemeen eerder bereid dit ‘extra’ vermogen te consumeren. De algemene stelregel is dat bij een daling van de olieprijs van USD 10/vat, de mondiale economie met zo’n 0,3% extra groeit.

Voor meer informatie zie het volledige rapport via onderstaande link