EM Visie – Herstel lonkt

door: Marijke Zewuster , Arjen van Dijkhuizen , Peter de Bruin

EM-Visie - 2014K4 - Herstel lonkt.pdf (581 KB)
Download

Gesteund door een groeiversnelling in de industrielanden verwachten we dat de opkomende markten in de komende twee jaar een gematigd herstel laten zien. Als belangrijkste risico’s zien wij een sneller dan verwachte rentestijging in de VS en het oplopen van de kapitaal-marktrentes, een harde landing in China, en een verdere daling van de grondstofprijzen, om nog maar te zwijgen over (geo)politieke risico’s.

Azië, nog steeds mondiale groeimotor, ondanks China’s afkoeling

Onder de opkomende economieën blijft Azië het goed doen. We verwachten dat de regionale groei in de komende Jaren circa 6% blijft, veel hoger dan in andere regio’s. Tegenover de geleidelijke groeivertraging in China staat het herstel van India en andere economieën, die profiteren van een groeiversnelling in de VS en de eurozone.

Opkomend Europa, Sterk uiteenlopende trends

De groei in opkomend Europa is in de loop van het jaar vertraagd door het conflict rond Oekraïne en Rusland en het tegenvallende herstel in de eurozone. Wij verwachten dat de komende twee jaar de groei geleidelijk zal aantrekken. Er zullen echter grote verschillen zijn tussen de landen. Rusland zal in het beste geval stagneren en de risico’s zijn duidelijk neerwaarts gericht. Tsjechië, Hongarije en Polen zullen ondertussen profiteren van het geleidelijke herstel van de eurozone.

Latijns-Amerika, lange leve de VS

Grootste pluspunt voor de groeivooruitzichten in Latijns-Amerika 2015/2016 is het wereldwijde herstel en met name de sterke groei in de VS. Interne ontwikkelingen spelen daarentegen in toenemende mate een negatieve rol.