ECB – Draghi stelt verdere verruiming in het vooruitzicht

door: Nick Kounis

Volgens ECB-president Mario Draghi zit er extra monetaire verruiming in het vat. Wij achten het goed mogelijk dat de ECB volgende maand al tot actie overgaat. De belangrijkste passage in de verklaring van Draghi tijdens de persconferentie was dat de Raad van Bestuur “de betreffende commissies binnen het Eurosysteem heeft opgedragen om verdere maatregelen tijdig voor te bereiden”. Hoewel hij de woorden “indien nodig” toevoegde, lijkt inmiddels aan een van de belangrijkste voorwaarden voor verdere actie te zijn voldaan. Draghi gaf namelijk aan dat de Raad van Bestuur “signalen” waarneemt die ervoor pleiten om de ramingen naar beneden bij te stellen. Dit betekent dat de ECB naar alle waarschijnlijkheid volgende maand haar groei- en inflatieprognoses zal verlagen. Tot slot benadrukte Draghi het belang van het verlengen van het balanstotaal van de ECB. Hij zei de ECB hierbij streeft naar de balansomvang van maart 2012. Dit impliceert een verlenging van EUR 1 biljoen. Draghi ging verder nog in op de mogelijke omvang van de opkoopprogramma’s voor gedekte obligaties (covered bonds) en door activa gedekte effecten (Asset-Backed Securities). Volgens hem gaan deze markten groeien en wordt daardoor het universum waarin de ECB schuldpapier kan opkopen, groter. Wij verwachten dat de ECB in december of januari besluit om meer schuldbewijzen te gaan opkopen. Volgens ons zal het dan niet gaan om staatsobligaties. Leningen van overheidsinstellingen en obligaties van niet-financiële ondernemingen behoren duidelijk wel tot de mogelijkheden.