Visie op rente en euro – Dollar eindelijk echt sterker

door: Nico Klene

Visie-op-Rente-en-Euro - 1 oktober 2014 - Dollar eindelijk echt sterker.pdf (154 KB)
Download

Ramingen aangepast

Vanwege de renteverlaging van begin september en de aankondiging van extra onconventionele maatregelen hebben we onze ramingen voor de Euriborrentes onlangs verlaagd. Verder voorzien we opnieuw een sterkere Amerikaanse dollar.

ECB verraste met renteverlaging

De ECB heeft de beleidsrentes begin september – onverwacht – met 10 basispunten verlaagd. Daarnaast heeft de Bank extra, verruimende maatregelen aangekondigd. De herfinancierings¬rente van de ECB bedraagt nu 0,05% en de depositorente -0,2%. De verlaging kwam als een verrassing; niet omdat die onlogisch zou zijn, maar omdat de ECB eerder had aangegeven dat de rente niet verder omlaag zou gaan. Men zou zich namelijk richten op andere, onconventionele maatregelen. Tijdens de persconferentie zei Draghi dat de rente zich nu echt aan de ‘ondergrens’ bevindt. Verder kondigde Draghi een opkoopprogramma aan van effecten die zijn gedekt door activa. Dat was geen verrassing hoewel het programma er iets anders uitziet dan we hadden verwacht. (Details volgen 2 oktober.) Door dit programma én de eerder aangekondigde TLTRO’s zal de balans van de ECB waarschijnlijk fors groter worden.

Deur staat eventueel open voor meer

Draghi houdt ook de deur open voor verdere stimulering. Zo nodig worden aanvullende onconventionele middelen ingezet om het risico van te langdurig lage inflatie tegen te gaan. Denk daarbij aan een groter en breder opkoopprogramma waaronder ook overheidsobligaties vallen. Daar bestaan echter duidelijke verschillen van mening over binnen de ECB. Voor die volgende stap zal dan ook waarschijnlijk sprake moeten zijn van een forse verslechtering van de vooruitzichten. Wij gaan daar nu nog niet van uit. De ECB zal waarschijnlijk eerst de tweede TLTRO in december willen afwachten.

Positieve gevolgen van de ECB-maatregelen

Wij denken dat de maatregelen een positief effect zullen hebben op de economische vooruitzichten. Het pakket zal waarschijnlijk zorgen voor wat extra neerwaartse druk op de euro. Dit zal een impuls geven aan de economische groei (via goedkopere uitvoer) en de inflatie (via hogere invoerprijzen). Daarnaast zullen de maatregelen bijdragen aan méér krediet-verlening door banken. Door de renteverlaging en het opkoopprogramma is de inter-bancaire rente gedaald en kan deze nog verder dalen. De eenmaands Euribor kan onder 0% zakken, terwijl de driemaands Euribor in de buurt van 0% kan uitkomen. De renteverlaging heeft de wisselkoers van de euro verder onder druk gezet.

Lange rente blijft voorlopig (heel) laag

De rente op tienjaars Duitse en Nederlandse staatsobligaties is vorige maand gestegen en weer gedaald, maar per saldo vrijwel stabiel gebleven. Het had vooral te maken met iets mee-vallende en daarna weer tegenvallende economische cijfers. Terwijl de raming voor de Duitse rente ongewijzigd is, hebben we die voor de Nederlandse licht verlaagd. Dat weerspiegelt het afgenomen renteverschil tussen Nederland en Duitsland.

Dollar zet opmars voort

De dollarkoers is in september verder gestegen naar 1,26 per euro. (Dat is onder onze raming voor eind dit jaar). Dit heeft te maken met de betere economische prestaties van de VS vergeleken met de eurozone en met het uiteenlopende monetair beleid. In de VS worden immers de verruimende maatregelen geleidelijk teruggedraaid, terwijl in de eurozone het beleid juist wordt verruimd. Bovendien houden de markten er rekening mee dat de ECB nóg meer gaat verruimen. Dat is overigens niet ons hoofdscenario. De verschillen tussen beide regio’s zullen ervoor zorgen dat de dollar in de komende tijd nog meer in waarde stijgt. We hebben daarom onze raming voor de dollar voor eind dit jaar opnieuw aangepast – van 1,28 naar 1,25. Ook de raming voor eind 2015 is weer aangepast.