Smart Farming: de winst ligt op de vierkante millimeter

door: Wilbert Hilkens , David Kemps

Publicatie-Smart-Farming-okt-2014.pdf (2 MB)
Download

Wisselende productieomstandigheden en grote variatie in individuele eigenschappen van plant of dier vormen een belangrijke uitdaging in de vooruitgang van landbouw en agribusiness. Ontwikkelingen in sensortechnologie bieden grote kansen voor productieoptimalisatie en kostenbesparing. Door Smart Farming kunnen ondernemingen inzoomen op individuele groeibehoeften van dieren en/of planten.

Daarnaast helpt het ze razendsnel te reageren op veranderingen in externe omstandigheden, zoals het weer en de vraag. Boeren en tuinders optimaliseren zo de productie, dringen faalkosten terug en kunnen vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.

Het resultaat van Smart Farming is dus tweeledig:

  • het efficiënter omgaan met de beschikbare bronnen zoals (kunst)mest, water, voer, grond, arbeid
  • het verbinden van producent en consument.