Koperprijs als economische graadmeter

door: Casper Burgering

Conjunctuur en koperprijs.pdf (2 MB)
Download
  • Het verband tussen de koperprijs en de bedrijvigheid in de mondiale economie is hoog
  • Conjuncturele, fundamentele en externe factoren hebben grote invloed op de koperprijs
  • De koperprijs is tot op zekere hoogte een indicator van de mondiale economie

Naast de gebruikelijke conjuncturele indicatoren heeft ook de koperprijs heeft een warme relatie met de economie. Maar de vraag is of we vanuit de ontwikkelingen in de koperprijs conclusies kunnen trekken over de staat van de mondiale economie. Bekend is dat een grote verscheidenheid aan fundamentele en conjuncturele factoren invloed uitoefenen op de koperprijs. Maar de koperprijs reageert ook sterk op andere gebeurtenissen, die de relatie met fundamentele en conjuncturele trends verstoren en de prijsvolatiliteit beïnvloeden.

In dit rapport brengen we de relatie in kaart van de koperprijs met een grote verscheidenheid aan economische grootheden. Welke (niet-) economische indicatoren hebben een sterke relatie met koper en wat zijn de grootste ‘drivers’? Kan de koperprijs worden gezien als een indicator voor de wereldeconomie?

Tot op zekere hoogte kan de koperprijs dienen als indicator van de mondiale economie. Wij zijn van mening dat we vanuit de ontwikkelingen van de koperprijs waardevolle conclusies kunnen trekken over de staat van de mondiale economie. In dit verband is vooral de relatie met de wereldhandel en de economie van China interessant. Maar voorzichtigheid is geboden, want de relatie van de koperprijs met genoemde grootheden blijft in zekere zin een ‘kip-en-ei’ verhaal. Want nieuwe macro-cijfers geven richting aan de koperprijs, terwijl die conjuncturele ontwikkelingen al in de koperprijs-ontwikkelingen zouden moeten zijn verdisconteerd. Bovendien hebben de meer ongrijpbare factoren door de tijd heen ook een effect op de koperprijs. De koperprijs staat namelijk ook onder invloed van het sentiment van investeerders en andere ongrijpbare factoren, zoals speculatie en geopolitieke spanningen. Dit kan ook de beweeglijkheid van de koperprijs sterk beïnvloeden, zonder dat daar fundamenteel gezien een aanleiding voor is.

Wat heeft vooral impact op de koperprijs?

Op verschillende momenten in de tijd en met een gevarieerde impact oefenen externe factoren, mondiale conjunctuur en fundamentele factoren invloed uit op de koperprijs, zie hiervoor de figuur.koperprijs en conjunctuur

De fundamentele ontwikkelingen blijven een zeer belangrijke rol spelen in de koperprijsontwikkeling, met name de mondiale vraag naar koper. En vanuit de trends in de vraag naar het metaal kunnen we conclusies trekken over de staat van de mondiale economie. Minder vraag naar koper duidt immers op minder industriële activiteit en dus een afzwakkende mondiale economische activiteit. Maar de koperprijs reageert ook sterk op macro-cijfers, die de relatie met fundamentele factoren kunnen verstoren en de volatiliteit van de prijs voor een deel kunnen beïnvloeden. Maar dat heeft meer een effect op korte termijn trends in de prijs, wat deels ook komt door het sentiment van investeerders en externe factoren. Wij denken dat de lange termijn trends meer onder invloed staan van de fundamentele factoren.

Voor een meer uitgebreide analyse kunt het rapport raadplegen.