FX Weekly – Gezonde koerscorrectie

door: Georgette Boele , Roy Teo

FX-Weekly-13-October-NL-final.pdf (521 KB)
Download

De Amerikaanse dollar onderging vorige week een gezonde koerscorrectie. De meeste valuta’s profiteerden hiervan. Vooral valuta’s van als safe haven beschouwde landen, zoals de Zwitserse frank en de Japanse yen, waren in trek. Ook de valuta’s van opkomende landen deden het relatief goed. In de komende maanden stijgt de dollar waarschijnlijk weer sterk in waarde, vooral doordat de verwachtingen ten aanzien van de renteverhogingen door de Fed in 2015 naar boven worden bijgesteld.

Dollar: gezonde koerscorrectie

Van begin juli tot 3 oktober is de USD-index in een vrijwel rechte lijn sterk gestegen. Dit komt tot uiting in de depreciatie van de euro met 8,5% en van de yen met 7,7%, beide ten opzichte van de dollar. Hoofdoorzaak was het uiteenlopende monetaire beleid van de drie grote centrale banken. Hierdoor namen speculanten buitensporige posities in: netto longposities in de dollar bereikten recordhoogten terwijl netto shortposities in de euro en de yen van forse omvang waren (zie grafiek).

20141013-FX Weekly 1

Buitensporige posities vormen doorgaans geen indicatie voor een naderende trendomslag. Deze grote posities kunnen best een tijdje in stand blijven. Toch bestaat dan wel een gerede kans dat de volatiliteit toeneemt. Als bijvoorbeeld de trend tijdelijk tot stilstand komt, zou dit voor de markt reden kunnen zijn om winst op openstaande posities te nemen. Dit was het geval op vrijdagmiddag 3 oktober en maandag 6 oktober: de EUR/USD kon de barrière van 1,2500 niet nemen. Na diverse mislukte pogingen besloten beleggers winst te nemen, waarna de koers opliep van 1,2501 (laagste stand op vrijdag) naar 1,2675 (maandagavond). Beleggers lieten zich hierna vooral leiden door de verruimingsgezinde passages in de notulen van het monetair beleidscomité van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, en namen dan ook verder winst. Naar onze mening is dat een logische reactie na de recente sterke opmars van de dollar. Aan de opleving van de euro kwam echter een einde toen het niveau van 1,28 in zicht kwam. De markt is sindsdien weer positiever gestemd over de dollar. Dit lijkt te maken te hebben met de toegenomen bezorgdheid onder beleggers over de groeivooruitzichten voor de wereldeconomie. Ook bestaat er vrees voor een forsere correctie van de aandelenkoersen. Wij denken dat de verslechtering van het beleggerssentiment van tijdelijke aard is. De dollar gaat de komende maanden waarschijnlijk weer sterk in waarde stijgen. De belangrijkste aanjager is de naar boven bijgestelde verwachting ten aanzien van de verhoging door de Fed van haar beleidstarieven in 2015.

20141013-FX Weekly 2

Veilige valuta’s presteren bovengemiddeld

De verslechtering van het marktsentiment kwam tot uiting in lagere aandelenkoersen, een hogere volatiliteit van de aandelenmarkten en lagere rendementen op staatsobligaties. Dat was in het voordeel van de Zwitserse frank (CHF) en de Japanse yen (JPY) die als safe haven valuta’s worden beschouwd. Zoals hierboven al aangegeven, maken de financiële markten zich vooral zorgen over de vooruitzichten voor de mondiale groei. Dit komt door de recente tegenvallende cijfers uit de eurozone. Wij blijven in dit opzicht relatief positief en verwachten een bescheiden herstel in de eurozone. Bij een aanzienlijke verzwakking van de economie van de eurozone zal de ECB haar monetair beleid verder versoepelen.

De Japanse yen (JPY) profiteerde ook van de dalende rendementen in de VS. De Japanse centrale bank (BoJ) gaat er nog steeds van uit dat de inflatiedruk in de tweede helft van het jaar toeneemt. Het beleid van monetaire stimulering hoeft daarom niet op korte termijn te worden bijgesteld. Wel herhaalde de BoJ dat zij meerdere opties heeft om de aankoop van obligaties uit te breiden. Verder merkte BoJ-president Kuroda op dat een zwakke munt gunstig is voor de economie als geheel en dat een goedkopere yen de export zou steunen. Wij verwachten dat de BoJ bij de volgende evaluatie van het monetair beleid op 31 oktober haar BBP- en inflatieprognose verlaagt en later dit jaar nieuwe stimuleringsmaatregelen neemt. Dit komt niet overeen met de marktconsensus en is niet door de markt ingeprijsd. De yen kan dan tegenover de dollar verder depreciëren richting onze voorspelling van 115 eind dit jaar. Op de korte termijn zal de JPY afzwakken naar circa 107.

20141013-FX Weekly 3

20141013-FX Weekly 4