FX Weekly – Alle ogen gericht op FOMC

door: Georgette Boele , Roy Teo

FX-Weekly - 27-Oktober 2014 - Alle ogen gericht op FOMC.pdf (214 KB)
Download

De Amerikaanse dollar won vorige week terrein omdat de verwachting wegebde dat de Fed de stopzetting van de obligatieaankopen uitstelt. De Canadese dollar presteerde sterk nadat de centrale bank haar prognose voor de kerninflatie had verhoogd. De Japanse yen verloor echter terrein als gevolg van het verbeterde beleggerssentiment. De euro stond onverminderd onder druk na geruchten dat de ECB de aankoop van bedrijfsobligaties overweegt.

Dollar weer in de lift

De marktverwachting dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) de beëindiging van haar obligatieaankopen uitstelt, verdween vorige week naar de achtergrond. Dit was het gevolg van uitlatingen van Fed-functionarissen en meevallende cijfers over de Amerikaanse economie. De rendementen op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries), de renteverwachtingen voor 2015 en de koers van de Amerikaanse dollar (USD) liepen vervolgens op. Twee belangrijke valuta’s deden het nog beter dan de dollar. De eerste as de Australische dollar (AUD) die van meevallende Chinese macrocijfers profiteerde. Dat laatste bevestigt onze visie dat de vertraging van de Chinese economie heel geleidelijk zal gaan. Dat is een factor van belang voor Australië dat voor de uitvoer van grondstoffen afhankelijk is van de Chinese vraag. De tweede valuta was de Canadese dollar (CAD), die fors terrein won nadat de Canadese centrale bank (BoC) de prognose voor de kerninflatie voor begin 2015 verhoogde. Wij blijven bij ons standpunt dat de BoC haar monetair beleid pas in de tweede helft van 2015 zal verkrappen. De onbenutte productiecapaciteit is immers nog aanzienlijk.

 

141027-FX-NL1

De Japanse yen (JPY) was vorige week de zwakste valuta. Het verbeterde beleggerssentiment en de verwachting dat het Japanse staatspensioenfonds meer in het buitenland gaat beleggen, speelden hierbij een rol. De euro stond onder druk door geruchten dat de ECB overweegt om bedrijfsobligaties te gaan opkopen. De zwakte van de Zweedse kroon (SEK) hield vooral verband met de kans dat de rente deze week wordt verlaagd met 20 bp naar 0,05%. En tot slot verloor de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) terrein doordat in het derde kwartaal de inflatiedruk in Nieuw-Zeeland sterker dan verwacht is afgenomen.

FOMC zet afbouw door en wijzigt beleidsindicatie niet

Deze week besluit het FOMC, het beleidscomité van de Fed, over het monetair beleid. Wij denken dat de obligatieaankopen volledig worden stopgezet en dat de beleidsindicatie niet wordt gewijzigd. Dus waarschijnlijk wordt ook de verwijzing naar “aanzienlijke periode” gehandhaafd. Met het schrappen van deze woorden zou het FOMC immers impliceren dat de rente over zes maanden voor het eerst wordt verhoogd, dus in maart 2015. Dit zou aanzienlijk vroeger zijn dan de marktconsensus. Als het FOMC aangeeft dat waarschijnlijk in juni volgend jaar de eerste rentestap wordt gezet, dan zou dit al als restrictief gezien worden. Op de rentemarkten zijn recent de verwachtingen ten aanzien van verhoging van de rente immers scherp naar beneden bijgesteld. Als het FOMC een besluit in deze richting neemt, zou dit gunstig voor de dollar zijn. Wij handhaven onze voorspelling voor de EUR/USD op 1,25 eind 2014 en 1,15 eind 2015.

 

141027-FX-NL2

BoJ verlaagt prognose BBP en inflatie en zinspeelt op verdere verruiming

Wij verwachten dat de Japanse centrale bank (BoJ) tijdens de komende beleidsvergadering besluit om haar prognose voor de economische groei en de inflatie te verlagen. In het verlengde daarvan zou de BoJ volgens ons wel eens kunnen aangeven dat extra stimulering wordt aangekondigd. Dit zou mogelijk zijn nadat medio november het voorlopige BBP-cijfer voor het derde kwartaal is gepubliceerd. Extra stimulering is ook mogelijk wanneer de regering (eind 2014) besluit om de omzetbelasting zoals gepland te verhogen. Een peiling die Bloomberg uitvoerde onder economen in de periode 26 september – 2 oktober laat het volgende zien. Minder dan 25% van de ondervraagden verwacht dat de BoJ nog in 2014 overgaat tot aanvullende verruimende maatregelen. Iets meer dan 40% van de ondervraagden verwacht dat de BoJ hiermee wacht tot begin 2015. 33% van de ondervraagden verwacht dat de BoJ niets extra’s doet. Als de BoJ later dit jaar toch in actie komt, zal het verrassingselement zorgen voor verdere neerwaartse druk op de yen. Wij denken dat de yen gaat depreciëren richting 115 ten opzichte van de dollar eind dit jaar.

 

141027-FX-NL3