Energie Monitor oktober – Olieprijs op laagste niveau in vier jaar

door: Hans van Cleef

141015_Energie-Monitor-okt_NL.pdf (409 KB)
Download
  • Olieprijzen dalen snel en bereiken laagste niveau sinds 2010
  • Overaanbod, tegenvallende vraag en de sterkere Amerikaanse dollar zijn voornaamste de redenen
  •  Prijsontwikkeling zal worden gedomineerd door komende OPEC vergadering

Olieprijzen dalen hard

De (Brent) olieprijs is gedaald tot onder het niveau van USD 88/vat, het laagste niveau sinds december 2010. Eerder dit jaar werd de markt gedomineerd door angst voor mogelijke olie-tekorten (indien de economische omstandigheden wereldwijd zouden aantrekken), en voor mogelijke productiestoornissen (als gevolg van de opkomst van IS en de sancties tegen Rusland). Er zijn diverse redenen waarom, na het bereiken van het hoogste punt van 2014 in juni (USD 115,71/vat), de snelle daling is ingezet. Vooral tegenvallende economische data uit Europa en China, en aanhoudende olieproductie door zowel OPEC als Non-OPEC landen, hebben geleid tot deze druk op olieprijzen.

Overaanbod houdt aan en sterkere dollar weegt zwaar

De International Energy Agency (IEA) heeft in haar maandelijkse Oil Market Report de verwachting voor de vraag naar olie in 2014 en 2015 naar beneden bijgesteld. Daarnaast rapporteerde de IEA juist een stijging van zowel de OPEC, als de Non-OPEC olieproductie. Vooral de onverwachte stijging (+25%) van de olieproductie in Libië droeg bij aan het overschot in september. Hierdoor is de verwachting toegenomen dat de overproductie, die er al (op 3 kwartalen na) sinds 2012 is, langer zal aanhouden (figuur 2). Verder liet de Amerikaanse dollar een aanzienlijke stijging zien als gevolg van verschillen in monetair beleid tussen Europa en de Verenigde Staten. Ook dit leidt tot extra druk op de olieprijzen.

Aanhoudende volatiliteit met focus op de OPEC

De grote vraag is wat de olieprijs de komende weken zal gaan doen. Onze mening is dat de olieprijs volatiel zal blijven, in ieder geval tot de komende OPEC vergadering op 27 november. Deze vergadering is zeer belangrijk omdat hier de toon zal worden gezet voor het olieaanbod in 2015. Non-OPEC productie (zoals in de VS en Canada) zal naar verwachting verder toenemen. Extra OPEC olieproductie lijkt daardoor niet noodzakelijk. Er zal immers slechts een matige stijging van de vraag naar olie zijn als gevolg van het mondiale economische herstel.

Dit zet wel grote druk op het marktaandeel van de OPEC. De vaste quota (momenteel 30 miljoen vaten per dag) zal opnieuw moeten worden vastgesteld. De druk op de verschillende OPEC-leden neemt ook toe. Irak heeft nog steeds de ambitie om de olieproductie flink uit te breiden. Verder is Libië druk bezig met het herstel van de olieproductie en draait nu nog pas op halve kracht. Iran zal proberen de olie-exporten op te voeren zodra er een nucleair akkoord getekend is met het westen. Tot slot zal Saudi-Arabië proberen haar marktaandeel grotendeels vast te houden om, ook bij lagere prijzen, aan haar fiscale budgetverplichtingen te voldoen.

Nog iets meer druk op de olieprijs valt niet uit te sluiten,  maar een gezonde prijscorrectie omhoog is na zo’n sterke daling waarschijnlijker.