Duurzame koplopers ISO 26000 verdienen duwtje in de rug

door: David Kemps

Op vrijdag 3 oktober tekenden tien bedrijven in de kunststof- en rubberindustrie de zelfverklaring ISO 26000. Zij hebben besloten om zichzelf te onderwerpen aan de strenge eisen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ABN AMRO wil deze koplopers graag een duwtje in de rug geven.

Sexy klinkt het niet:ISO 26000. En toch is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de praktijk brengen een flinke stap vooruit. Via deze internationale richtlijn vertellen bedrijven namelijk wat ze met MVO van plan zijn, inclusief rapportages die bewijzen dat ze de daad bij het woord voegen. Dat mes snijdt aan twee kanten: organisaties profileren zichzelf als duurzame koplopers, terwijl afnemers en stakeholders als ABN AMRO beter inzicht krijgen in de MVO-ambities en -realisaties.

 

iso 2

 

Duurzaamheid is business

De tien nieuwe deelnemers aan ISO 26000 zijn lid van de NRK, de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie. Op 3 oktober ondertekenden ze in Utrecht hun intentieverklaring om werk te maken van de richtlijn. Niels Dijkman, mijn collega die verantwoordelijk is voor duurzaamheid binnen Corporate Banking, vertelde tijdens de bijeenkomst dat ABN AMRO onderzoekt hoe je goed gedrag financieel kunt belonen. Zijn overtuiging is dat goed duurzaamheidsbeleid zorgt voor kwaliteit en meer toegevoegde waarde voor de koplopers.

 

Tien wereldprimeurs

Adviesbureau Berenschot begeleidt het NRK-collectief en is trots dat deze tien bedrijven de eerste ter wereld zijn die de ISO 26000-richtlijn omarmen. De Nederlandse industrie is in het algemeen zeer actief op het gebied van MVO. Zo heb je in de chemische industrie Responsible Care. Wil een bedrijf lid worden van de overkoepelende branchevereniging (VNCI), dan moet het de duurzaamheidsprincipes hiervan onderschrijven én naleven, inclusief jaarlijkse rapportage over de voortgang. Iets soortgelijks vind je bij de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF), waar alle leden zich moeten houden aan de eisen van Coatings Care.

 

De cost gaet voor de baet uyt

Het beste jongetje van de klas zijn eist wel vaak zijn tol, want duurzaamheidsinvesteringen renderen meestal pas op langere termijn. Wat kunnen wij als financiële instelling daarom doen om deze absolute koplopers te belonen en zo gewenst gedrag aan te wakkeren? Niels Dijkman hield de zaal voor dat er al meerdere initiatieven binnen de bank lopen. Bijvoorbeeld coaching voor social entrepreneurs, het crowdfunding-platform SEEDS en Social Impact Bonds.

Binnenkort wordt ook een duurzaamheidsparagraaf in het kredietverlenings-proces opgenomen, waarin relatiemanagers beschrijven hoe de klant met MVO omgaat. De basis ligt er, nu is de vraag hoe een aantoonbaar actief MVO-beleid, zoals ISO 26000, ondernemers directe voordelen op kan leveren. Denk aan ondernemers met elkaar verbinden, snellere fiattering, langere looptijd en rentekorting. Dat zal het verschil maken.

 

Aantoonbare hogere waardecreatie

Dat verschil is niet alleen idealistisch, maar ook realistisch. De prijs van een lening is een optelsom van veel factoren, waaronder het risicoprofiel van een bedrijf. Nu zou een duurzame bedrijfsvoering moeten zorgen voor betere governance, een langetermijnvisie, lager ziekteverzuim en minder kans op schandalen. Kortom: lagere kosten, meer toegevoegde waarde. Tel dat bij elkaar op, en een bedrijf komt beter uit de bus. Ook Cheng, Ioannou en Sarafeim, vooraanstaande Harvard-professoren, hebben aangetoond dat duurzaamheidsstrategie integreren in je bedrijfsstrategie leidt tot waardecreatie.

 

MVO belonen, altijd prijs

ABN AMRO is natuurlijk niet uniek in deze aanpak. Sterker: er is nog een wereld te winnen. Wie een blik werpt op de Eerlijke Bankwijzer, ziet dat bijvoorbeeld Triodos en ASN hier al verder in zijn. De grootbanken lopen nog achter. MVO financieel belonen zou dus goed zijn. Om duurzaamheid aan te jagen én om ABN AMRO ook op dat thema bij de besten van de klas te laten horen. Een loterij zonder nieten dus.