Nederlandse economie in zicht – Economie nog op herstelkoers

door: Nico Klene

Ned-economie-in-zicht-okt141.pdf (930 KB)
Download

Economie lijkt herstelkoers vast te houden

De Nederlandse economie lijkt haar herstelkoers vast te houden. Diverse indicatoren wijzen daarop. De risico’s die er zijn, lijken daar niet echt afbreuk aan te doen. Aan de ene kant is er veel onzekerheid in de wereld en laten diverse buitenlandse economische barometers een daling zien. Maar daar staat tegenover dat de goedkopere euro en de lagere olieprijs een gunstig effect op de economie kunnen hebben.

Economische indicatoren suggereren dat de Nederlandse economie in de zomer verder is gegroeid. We gaan ervan uit dat de economie ook in het vierde kwartaal en daarna verder groeit, dankzij de uitvoer en de binnenlandse bestedingen. We verwachten dat de wereldhandel verder toeneemt. Daarvan zal de Nederlandse uitvoer dankzij de goede concurrentiepositie profiteren. De Amerikaanse economie laat een duidelijk herstel zien en de meeste signalen wijzen erop dat dit doorzet. Doorgaans volgt de eurozone met enige vertraging. De consumptieve bestedingen doen het eindelijk wat beter dankzij de stijging van het reëel beschikbaar inkomen. Ook de investeringen nemen dankzij de productiestijging toe. Al met al zien we het herstel van de economie in 2015 doorzetten. We handhaven onze groeiraming voor volgend jaar op 1½%.

De onzekerheden zijn echter groot. Er zijn kansen op tegenslagen en op meevallers. Als bijvoorbeeld het Oekraïne-conflict toch verder escaleert, kan de economische groei lager uitvallen. Maar er zijn ook factoren die juist voor wat méér groei kunnen zorgen. Zo wordt de euro sinds het voorjaar steeds goedkoper – niet alleen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar gemiddeld eveneens ten opzichte van alle munten van landen waarmee ons land handel drijft. De uitvoergroei zou dus iets hoger kunnen uitvallen. Ook de flink lagere olieprijs kan een gunstig effect op de groei hebben. Vanwege de geopolitieke risico’s hebben we de prognose voor 2015 echter niet gewijzigd.