Visie op rente en euro – Draghi zinspeelt op nieuwe actie

door: Aline Schuiling

Visie op rente en euro - 1 september 2014 - Draghi zinspeelt op nieuwe actie.pdf (67 KB)
Download

ECB president verruimingsgezind

Zoals gebruikelijk gaf ECB president Mario Draghi een speech tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers, beleidsmakers en academici in Jackson Hole in de VS. Hij klonk hierbij verruimingsgezinder dan verwacht.

Centrale bank zinspeelt op nieuwe beleidsactie

Draghi liet doorschemeren dat de kans op verdere monetaire verruiming is toegenomen en zei “wij staan klaar om ons beleid verder bij te stellen”. Dit heeft hij al veel vaker gezegd, maar daaraan voegde hij dan altijd de woorden “indien nodig” toe. Deze keer liet hij dit voorbehoud weg. Een belangrijk nieuw element in zijn verklaring was dat hij zorg uitte over de inflatieverwachtingen en dus over de geloofwaardigheid van de ECB. Draghi zei dat “in augustus de financiële markten hebben aangegeven dat de inflatieverwachtingen op alle termijnen aanzienlijk zijn afgenomen”.

Mogelijke stappen van de ECB

Wij gaan ervan uit dat de ECB binnenkort extra maatregelen zal aankondigen. De kans op een verdere renteverlaging is evenwel zeer gering. Bij de renteverlaging in juni heeft Draghi aangegeven dat de renteniveaus de bodem hadden bereikt. Ook heeft hij sinds juni uitsluitend gesproken over alternatieve verruimende maatregelen als hem werd gevraagd wat de ECB nog meer zou kunnen doen. Wij gaan ervan uit dat de ECB snel een programma zal aankondigen waarbij de centrale bank door activa gedekte effecten (asset-backed securities – ABS) zal aankopen. Volgens Draghi is de voorbereiding van zo’n programma vergevorderd. Daarnaast verwachten we dat de ECB ook nog andere activa zal aankopen, zoals bedrijfsobligaties en obligaties uitgegeven door supranationale organisaties zoals de Europese Unie, het Europese steunfonds EFSF en de Europese Investerings Bank. Grootschalige kwantitatieve verruiming, waarbij ook overheidsobligaties worden aangekocht, verwachten wij vooralsnog niet. De kans hierop is echter wel wat toegenomen. De driemaands Euriborrente is vorige maand iets naar beneden gekomen, met circa 4 basispunten naar 0.16%. Wij verwachten dat de drie¬maands rente iets verder gaat dalen (naar circa 0,1%). Niet alle in juni door de ECB aange-kondigde maatregelen zijn immers al in werking getreden. Zo komt de eerste TLTRO pas in september. (Een TLTRO is een speciale langetermijn-financieringsfaciliteit van de ECB voor de banken.) Daarnaast verwachten wij dus nog additionele verruimende maatregelen van de ECB.

Lange rente blijft dalen

De rente op tienjaars Duitse staatsobligaties is vorige maand verder gedaald. De economische cijfers die in augustus voor de eurozone werden gepubliceerd vielen wat tegen. Het BBP van de eurozone bleek in het tweede kwartaal niet te zijn gegroeid maar slechts stabiel te zijn gebleven. Diverse vertrouwens¬indicatoren daalden bovendien onder invloed van de toegenomen spanningen rond Oekraïne en het conflict in het Midden-Oosten. Daarnaast gaven de woorden van Draghi de lange rente een extra duwtje naar beneden.

 

Ook de tienjaars rente in Nederland is in augustus verder gedaald van net boven 1,3% naar rond 1,0%. Wij verwachten dat de obligatierentes voorlopig laag blijven – zeker wanneer de genoemde spanningen aanhouden. Onze raming voor het einde van dit jaar is daarom verlaagd van 2,0% naar 1,2%. Volgend jaar kan de lange rente stijgen, hoewel vrij beperkt. Dat is mogelijk als het economisch herstel doorzet en de inflatie langzaam oploopt. In die situatie zullen markten ook hun verwachting laten varen dat de ECB zou kunnen besluiten tot grootschalige kwantitatieve verruiming.

Euro gaat verder terrein prijsgeven

Mede doordat Draghi hintte op verdere monetaire verruiming door de ECB verzwakte de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. In de loop van augustus zakte de wisselkoers onder 1,32. Wij denken dat de euro nog meer terrein tegenover de dollar zal prijs¬geven. Dat heeft te maken met de sterkere economische groei in de VS dan in de eurozone, terwijl de Fed naar verwachting eerder de rente gaat verhogen dan de ECB. Wij hebben onze ramingen voor eind dit jaar iets neerwaarts herzien (van 1,30 naar 1,28).