Stand van de Industrie – september

door: Casper Burgering

Stand vd Industrie-sept. 2014.pdf (2 MB)
Download

Deze presentatie geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen van de belangrijkste economische indicatoren voor de industrie in binnen- en buitenland in september. Deze presentatie wordt maandelijks geupdatet. De hele presentatie kunt u hier downloaden. Daarnaast treft u onderstaand een korte samenvatting.

pics industrieDe laatste 2 maanden zijn de marktomstandigheden in de industrie nagenoeg stabiel gebleven. Sommige indicatoren zijn verslechterd en andere weer verbeterd. Hier een kort overzicht van de positieve en negatieve ontwikkelingen in de industrie.

Welke ontwikkelingen vallen negatief op?
– Het producentenvertrouwen is afgezwakt in augustus naar neutraal (=0). Hiermee zit het producentenvertrouwen onder zijn lange termijn gemiddelde van 0,1.
– Ook de PMI daalde in augustus naar 51,7. De PMI staat voor de ‘Purchasing Managers Index’ (ofwel inkoopmanagersindex) en signaleert krimp (< 50) of expansie (> 50) in de verwerkende industrie. Met de stand in augustus houdt de PMI zijn dalende trend sinds december 2013 vast,  maar bevindt zich nog wel boven de 50-neutrale grens. Ook in veel landen in Europa daalde de PMI voor de verwerkende industrie. De PMI’s buiten Europa laten echter een verbetering zien.
– In juni is de industriele productie gekrompen met 1,3% op jaarbasis. De daling kwam als gevolg van een afzwakking van de industriele sector in Duitsland. In juli steeg de industriele productie echter weer licht met 0,7% op jaarbasis en volgt daarmee keurig zijn seizoenspatroon.

seizoenpatroon

Welke ontwikkelingen zijn positief geweest?
– Ondanks dat de onlangs gepubliceerde macro-cijfers in de eurozone tegenvielen, de economische vooruitzichten blijven gunstig. De aantrekkende wereldeconomie en de afzwakking van de euro dragen bij aan het optimisme.
– De arbeidsmarkt staat er relatief goed voor. Dit zien we niet alleen terug in de ontwikkeling van het aantal vacatures, maar komt ook tot uitdrukking in de toename van het aantal uitzenduren (flexwerkers). De PMI voor de werkgelegenheid laat echter wel een afzwakking zien in augustus.
– In augustus is het aantal faillissementen wederom gedaald in de industrie. Op maandbasis (ten opzichte van juli 2014) met 26% en op jaarbasis (ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar) met 22%. Van januari t/m augustus is daarmee het aantal faillissementen al gedaald met 20% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.fail sept

Ondernemingsklimaat in Nederland is nog gunstig

Het ondernemingsklimaat in Nederland is nog gunstig voor veel industriële ondernemers, maar zwakt wel verder af. Dit zien we vooral terug in de ontwikkeling van de PMI voor de verwerkende industrie. De index staat met 51,7 nog boven de 50-neutrale grens, maar de trend is sinds begin dit jaar dalende, met enkele tussentijdse stijgingen. Ook valt op dat bijna alle onderdelen van de PMI in augustus boven hun lange termijn gemiddelde staan, op inkoopvoorraden en nieuwe orders na. De nieuwe orders index vormt een zeer relevant onderdeel van de PMI. De laatste paar maanden nam deze index af, wat op zichzelf een verontrustende ontwikkeling was. Ook in augustus draagt de index negatief bij aan het totaal. sentiment sept 2In combinatie met de stand onder zijn lange termijn gemiddelde zijn de vertrouwenscijfers beter te duiden. De nieuwe orders nemen af en het vertrouwen, economisch klimaat en algemene sentiment krijgen het te verduren. Het laatste kwartaal vormt voor de industrie echter doorgaans een relatief goed kwartaal en wij verwachten dat alle vertrouwensindices weer zullen verbeteren in die periode.

Wat kunnen we verwachten voor de komende maand?

We gaan ervan uit dat de productiegroei zijn seizoenspatroon vasthoudt. Concreet betekent dit wij verwachten dat de productiegroei in augustus ongeveer gelijk zal zijn aan de productiegroei in juli. Duitsland zal de komende maanden weer herstel laten zien na een teleurstellend tweede kwartaal en dat werkt gunstig uit voor de marktomstandigheden in Nederland.