Nederlandse economie in zicht – Internationale onrust tempert vertrouwen

door: Philip Bokeloh

Ned-economie-in-zicht-sep141.pdf (936 KB)
Download

De Nederlandse economie heeft de weg omhoog weer gevonden. Het BBP groeide in het tweede kwartaal met 0,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, na een krimp van 0,4% in het eerste kwartaal. De groei van de economie is vooral te danken aan de uitvoer. Deze profiteert van de conjunctuuropleving in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De omvangrijke en onorthodoxe stimuleringsmaatregelen uit het verleden beginnen daar hun vruchten af te werpen. In Europa zijn de beleidsmakers tot dusver terughoudender geweest met onconventionele maatregelen. Mede daardoor komt het economisch herstel aan deze kant van de oceaan minder vlot van de grond. De ECB voert nu verstrekkende maatregelen door om de economische activiteit alsnog aan te zwengelen. Daarbij roept het wel de hulp in van de lidstaten. Die moeten meer vaart maken met hervormen. In reactie op de maatregelen van de ECB is de euro verzwakt ten opzichte van de dollar. De lagere waardering van de euro zal de prijzen van de uit het buitenland ingevoerde goederen en diensten opstuwen en daarmee de inflatie aanwakkeren. De sterk gedaalde inflatie zal daarnaast worden aangejaagd door het voorziene herstel van de binnenlandse vraag. Wij houden rekening met een verdere toename van de investeringen. Zo worden de investeringen aangemoedigd door het herstel van de woningmarkt. Ook de vooruitzichten voor de consumptie verbeteren langzaam. Hoewel het sentiment door de internationale spanningen een deuk heeft opgelopen, is het consumentenvertrouwen aanmerkelijk verbeterd. Het herstel op de woningmarkt en de voorzichtige verbetering op de arbeidsmarkt spelen hierin een rol. Wij gaan ervan uit dat escalatie in Oost-Europa uitblijft en dat het vertrouwen geen duurzame schade van de politieke spanningen ondervindt. De geplande lastenverlichtingen zullen het vertrouwen bovendien extra ondersteunen. Op Prinsjesdag komt er meer duidelijkheid over de regeringsplannen voor komend jaar.