FX Weekly – Uiteenlopend beleid

door: Georgette Boele

FX-Weekly - 8-september-2014 - Uiteenlopend beleid.pdf (168 KB)
Download

Positief momentum Amerikaanse dollar neemt toe…

Sinds eind juni 2014 is de waarde van de Amerikaanse dollar (USD) met ongeveer 5% gestegen dankzij beter dan verwachte economische cijfers en het verschil in monetair beleid tussen de Fed en andere centrale banken. De financiële markten hebben hun visie op het verloop van de renteverhogingen door de Fed in 2015 iets aangepast. Dit werd ingegeven door de sterke Amerikaanse economische cijfers en de minder verruimingsgezinde uitlatingen van Fed-functionarissen. De zwakker dan verwachte Amerikaanse werkgelegenheidscijfers drukten de stemming echter iets. Wij verwachten dat de financiële markten er steeds meer vanuit zullen gaan dat de Fed de rente in 2015 verhoogt. Het lijkt waarschijnlijk dat deze verwachtingen naar boven worden bijgesteld in het vierde kwartaal van dit jaar.

…bij aanhoudende zwakte van de euro door monetaire verruiming ECB

De ECB verraste de markt met een verlaging van de beleidsrente met nog eens 10 basispunten (bp) en kondigde een nieuw opkoopprogramma aan voor van door activa gedekte effecten (asset-backed securities en covered bonds). Dit leidde tot een daling van de euro van ongeveer 1,5% ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de Japanse yen. De EUR/USD daalde van 1,3150 naar 1,2930. Dit kwam vooral door de beweging van de euro, maar ook doordat de Amerikaanse dollar iets versterkte. Omdat de dollar in de lift zit en de euro onder druk staat, kan onze eindejaarsprognose van 1,2800 voor de EUR/USD deze week al bereikt worden. Eerdere dalingen van de EUR/USD kwamen tot stilstand tussen de 1,2750 en 1,2800. Als de markt de koers beneden dit prijsniveau van 1,2750 duwt, kan het vertrouwen ten aanzien van de euro sterk verslechteren.

Gaat BoJ in voetspoor van ECB ook verruimen?

De Japanse yen bleef ook afgelopen week achter bij de dollar. Dit was het gevolg van toenemende speculatie in de markt dat de Japanse centrale bank (BoJ) het monetaire beleid verder moet versoepelen en dat het pensioenfonds van de overheid het aandeel van buitenlandse beleggingen in haar portefeuille vroeg of laat moet verhogen. Wij denken dat de BoJ al in oktober van dit jaar de monetaire stimulering opvoert, omdat de inflatie volgens ons volgend jaar onder de door de BoJ beoogde 2% blijft. Wij verwachten nog steeds dat de yen deprecieert naar 110 en 120 tegenover de dollar in respectievelijk 2014 en 2015. Dat is enerzijds omdat het renteverschil tussen de VS en Japan toeneemt en anderzijds omdat Japanse beleggers en het pensioenfonds van de overheid meer in het buitenland gaan beleggen.   140908-FX1 140908-FX2

Positief momentum Amerikaanse dollar neemt toe…

Sinds eind juni 2014 is de waarde van de Amerikaanse dollar met ongeveer 5% gestegen (zie grafiek) dankzij beter dan verwachte economische cijfers en monetaire verruiming in andere landen. De financiële markten hebben hun visie op het verloop van de renteverhogingen door de Fed in 2015 iets aangepast. Dit werd ingegeven door de sterke Amerikaanse economische cijfers en de minder verruimingsgezinde uitlatingen van Fed-functionarissen. De zwakker dan verwachte Amerikaanse werkgelegenheidscijfers drukten de stemming echter iets. Fed-voorzitster Janet Yellen, die tot dusver de voordelen van het langdurig handhaven van een soepel monetair beleid uitdroeg, liet tijdens het symposium in Jackson Hole een neutraler geluid horen. Hierdoor krijgt de markt er steeds meer vertrouwen in dat haar opstelling ook langzaam verandert. Wij verwachten dat de financiële markten er steeds meer vanuit zullen gaan dat de Fed de rente in 2015 verhoogt. Het lijkt waarschijnlijk deze verwachtingen naar boven worden bijgesteld in het vierde kwartaal van dit jaar. De verwachting van een hogere Amerikaanse rente, een sterke economische groei in de VS en een constructieve stemming onder beleggers zullen een positieve impuls geven aan de Amerikaanse dollar. Het monetaire beleid van de Fed enerzijds en dat van de ECB en BoJ, die bezig zijn het monetaire beleid verder verruimen, anderzijds beginnen sterk uiteen te wijken.   140908-FX3

…bij aanhoudende zwakte van de euro door monetaire verruiming ECB

De ECB verraste de markt dan ook met een verlaging van de beleidsrente met nog eens 10 bp en kondigde een nieuw opkoopprogramma aan voor activa gedekte effecten aangekondigd (asset-backed securities – ABS, alsook covered bonds, zie ook onze publicatie ECB Watch – Weer in actie). De centrale bank zal na de vergadering van volgende maand nadere informatie over het programma bekend maken. De centrale bank gaf aan te verwachten dat het opkoopprogramma samen met de TLTRO’s leidt tot een ‘aanzienlijke aanpassing’ van de balans (een TLTRO is een speciale langetermijn-financieringsfaciliteit van de ECB voor de banken). ECB-voorman Draghi toonde zich enigszins onzeker over de exacte cijfers maar had het wel over het terugbrengen van de ECB-balans naar het niveau van 2012. Dit impliceert een verlenging van de balans met EUR 1 biljoen door een combinatie van obligatie-inkopen en TLTRO’s. Dit lijkt optimistisch. Aangezien een belangrijk deel van de TLTRO’s gebruikt wordt voor het aflossen van de LTRO’s, neemt de netto kredietverlening door de ECB waarschijnlijk met EUR 600 miljard toe, ook als het bedrag van de TLTRO’s aan de bovenkant van de door de ECB geschatte bandbreedte uitkomt (EUR 1 biljoen). Bovendien zal het niet eenvoudig zijn om een obligatie-opkoopprogramma van meer dan EUR 100-150 miljard op te zetten, gegeven de omvang van de markt voor door activa gedekte effecten. Wij verwachten dan ook dat de TLTRO’s en de obligatie-inkopen tezamen leiden tot een aanzienlijke balansverlenging, maar dat hiermee het niveau van 2012 niet helemaal wordt bereikt. Deze uitkomst leidde tot een daling van de euro van ongeveer 1,5% ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de Japanse yen. De EUR/USD daalde van 1,3150 naar 1,2930. Dit kwam vooral door de beweging van de euro, maar ook doordat de Amerikaanse dollar indirect iets versterkte. Omdat de dollar in de lift zit en de euro onder druk staat, onze eindejaarsprognose van 1,2800 voor de EUR/USD deze week al bereikt worden. Eerdere dalingen van de EUR/USD kwamen tot stilstand tussen de 1,2750 en 1,2800. Als de markt de koers beneden dit prijsniveau van 1,2750 duwt, kan het vertrouwen in de euro sterk verslechteren.   140908-FX4

Gaat BoJ in voetspoor van ECB ook verruimen?

De Japanse yen bleef ook afgelopen week achter bij de dollar. Dit was het gevolg van toenemende speculatie in de markt dat de Japanse centrale bank (BoJ) het monetaire beleid verder moet versoepelen en dat het pensioenfonds van de overheid het aandeel van buitenlandse beleggingen in haar portefeuille vroeg of laat moet verhogen. Zoals verwacht liet de BoJ het monetaire beleid vorige week onveranderd, ondanks de matte toon vergeleken met vorige maand. De consumptie is in het tweede kwartaal gedaald omdat in het eerste kwartaal extra aankopen plaatsvonden vanwege de naderende verhoging van de omzetbelasting. De BoJ houdt vast aan haar optimistische visie dat deze daling van tijdelijke aard zal zijn. Hierdoor blijft de kerninflatie exclusief het effect van de verhoging van de omzetbelasting enige tijd rond 1,25% hangen om vervolgens medio volgend jaar te stijgen naar 2%, aldus de centrale bank. Wij denken echter dat de BoJ al in oktober van dit jaar de monetaire stimulering opvoert, omdat de inflatie volgens ons volgend jaar niet uitkomt op de door de BoJ beoogde 2%. Vorige week deden zich ontwikkelingen voor die aangaven dat verdere verruiming een mogelijkheid is. Eind vorige week werd Masahiro Kawai, voormalig hoofd van het Asian Development Bank Institute en voorstander van reflatie, benoemd als adviseur van de centrale bank. Bovendien houdt Etsuro Honda, de economisch adviseur van premier Abe die eerder verdere monetaire stimulering niet nodig vond, nu duidelijk rekening met de mogelijkheid dat de BoJ het beleid verder versoepelt omdat de verhoging van de omzetbelasting de economie harder heeft geraakt dan verwacht. Dit werd gevolgd door een bericht in een lokale krant dat de oorspronkelijk voor oktober geplande buitengewone vergadering van de Raad voor Economisch en Fiscaal Beleid al op 16 september plaatsvindt. Wij verwachten nog steeds dat de yen gaat dalen naar 110 en 120 tegenover de dollar in respectievelijk 2014 en 2015, doordat het renteverschil tussen de VS en Japan toeneemt en het overheidspensioenfonds en andere binnenlandse beleggers meer in het buitenland gaan beleggen.

Valuta’s opkomende markten op enkele uitzonderingen na zwakker

Over het algemeen bleven valuta’s uit opkomende markten onder druk staan als gevolg van de kracht van de Amerikaanse dollar en een hogere rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen. Voorbeelden zijn de Indonesische roepie en de Koreaanse won. De Indonesische munt staat nog steeds onder druk. Dat komt door onzekerheid over het effect op de inflatie van het in de komende maanden door de overheid te nemen besluit over vermindering van de brandstofsubsidies. Bovendien heeft de stijging van de Amerikaanse lange rente in de afgelopen week gezorgd voor hernieuwde ongerustheid dat externe financiering in de toekomst lastiger kan worden aangetrokken. De angst wordt gevoed door het grote tekort op de lopende rekening (ruim 4% van het BBP in het tweede kwartaal) en de toenemende hoeveelheid obligaties van lokale overheden in buitenlandse handen. De Zuid-Koreaanse won verzwakte eveneens nadat het ministerie van financiën en de centrale bank blijk gaven van bezorgdheid over de kracht van de won tegenover de Japanse yen. Sommige valuta’s wisten de Amerikaanse dollar echter te verslaan. De Oekraïense hryvnia herstelde zich sterk na het nieuws dat Rusland en Oekraïne een akkoord hadden bereikt over een staakt-het-vuren, hoewel het overleg nog werd voortgezet. De Russische roebel herstelde zich ook iets. De Indiase roepie en Chinese yuan bleven goed op peil dankzij meevallende economische cijfers.   140908-FX5