FX Weekly – EUR/USD zakt door steunniveau

door: Georgette Boele , Roy Teo

FX-Weekly - 29-september 2014 - EUR/USD zakt door steunniveau.pdf (205 KB)
Download

De Amerikaanse dollar won verder terrein en bereikte tegenover de meeste valuta’s de hoogste koers sinds 2010. De EUR/USD daalde tot het laagste niveau sinds december 2012 door de verwachting dat de ECB haar monetair beleid verder gaat verruimen. De zwakte van andere valuta’s hield hoofdzakelijk verband met binnenlandse factoren.

Dollar: hoogste koers sinds 2010

De Amerikaanse dollar (USD) zette zijn indrukwekkende opmars voort. De USD-index is sinds juli bijna 7% gestegen. De EUR/USD zakte vorige week eerst door de grens van 1,28 en vervolgens ook door het belangrijke steunniveau van 1,2750. De dollar ging omhoog ondanks verruimingsgezind commentaar van Fed-bestuurder William Dudley. Hij waarschuwde dat een sterke dollar het voor de Fed lastiger zal maken om haar twee belangrijkste doelstellingen, volledige werkgelegenheid en inflatie rond 2%, te realiseren. Een sterke dollar zal immers gevolgen hebben voor de economische groei en de inflatie. Volgens Dudley moet er langer worden gewacht met het verhogen van de rente. De economie moet namelijk eerst een tijdje op volle toeren draaien zodat de inflatie zich weer richting het streefniveau beweegt.

 

140929-FX1

Maar waarom bleef de dollar dan toch terrein winnen? Ten eerste door de zwakte van andere valuta’s. Zo ging de euro sterk gebukt onder de intenser wordende marktverwachting dat de ECB de monetaire teugels verder laat vieren. De Nieuw-Zeelandse dollar moest fors inleveren vanwege de vrees dat de centrale bank van Nieuw-Zeeland zou interveniëren op de valutamarkten. En verder vielen in een aantal landen, waaronder Japan, de macrocijfers tegen terwijl die in de VS juist aan de verwachtingen voldeden. De kracht van de dollar ging ook niet ongemerkt voorbij aan de valuta’s van de opkomende landen. Een munt die zich wel goed wist te handhaven tegenover de dollar, was het Britse pond (GBP), dankzij door het nog altijd positieve sentiment onder beleggers. Afgezet tegen een op basis van de handel gewogen valutamandje heeft de dollar het hoogste niveau sinds 2010 bereikt. De kans dat de dollar verder stijgt dan wij nu voorzien, is duidelijk aanwezig. Renteverhogingen door de Fed in 2015 zijn nog niet volledig ingeprijsd, terwijl wij denken dat de Fed zich zelfs nog harder gaat opstellen. Bovendien zullen de verschillen in monetair beleid de komende tijd waarschijnlijk alleen maar groter worden. Dat zijn factoren die de dollar steunen tegenover andere belangrijke valuta’s.

 

140929-FX2

Euro zakt door grens van 1,28

De EUR/USD bleef vorige week aanvankelijk boven 1,28 maar dit veranderde toen de financiële markten de kans op verdere monetaire stimulering door de ECB gingen inprijzen na uitlatingen van ECB-president Mario Draghi. Analoog aan eerdere opmerkingen in het Europees Parlement zei hij zei dat “wij vastbesloten blijven om de risico’s voor de inflatie-vooruitzichten op de middellange termijn het hoofd te bieden. Wij staan klaar om aanvullende onconventionele instrumenten binnen ons mandaat in te zetten en de omvang of samenstelling van onze onconventionele maatregelen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.” Hij voegde hieraan nog toe dat de economische omstandigheden nu iets gematigder zijn dan verwacht maar dat de ECB voor de tweede helft van het jaar een bescheiden groei verwacht. De uitspraken van Draghi en de tegenvallende Duitse Ifo-indicator voor het ondernemersvertrouwen zetten de euro onder extra druk. Uit recente cijfers en geluiden vanuit de ECB kan worden afgeleid dat het monetair beleid mogelijk verder wordt verruimd dan via de reeds aangekondigde maatregelen. De ECB zal waarschijnlijk echter eerst het effect van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO’s) willen afwachten. Het opgenomen bedrag onder de eerste TLTRO-ronde in september was relatief laag. Draghi merkte deze week echter op dat “de transacties in september en december in hun totaliteit bezien moeten worden”. Wij verwachten bovendien dat de economische cijfers de komende tijd verbeteren, dankzij de daling van de euro, betere voorwaarden voor bankkrediet en een stijging van de mondiale vraag onder aanvoering van de VS.

De EUR/USD ligt nu onder onze eindejaarsprognose van 1,28. Het momentum blijft op de korte termijn ook negatief en de EUR/USD reageert nauwelijks op zwakkere Amerikaanse macrocijfers. De kans bestaat echter dat beleggers hun short-posities in euro voor een deel sluiten als de ECB deze week niet besluit tot de verwachte verdere monetaire stimulering.

 

140929-FX3

Gaat de RBNZ NZD verkopen?

De Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) was vorige week de zwakste valuta, als gevolg van het gedaalde consumenten-vertrouwen en de lagere prognose van Fonterra voor de zuivelprijzen. Verder wakkerde gouverneur Wheeler van de centrale bank van Nieuw-Zeeland (RBNZ) de vrees aan dat de RBNZ zal ingrijpen op de valutamarkt om de koers van de Nieuw-Zeelandse dollar te drukken. De technische vooruitzichten voor de munt blijven zwak en de neerwaartse druk op de NZD wordt mogelijk door stop-loss orders vergroot. Toch betwijfelen wij of de dalende trend lang stand houdt. Ten eerste rechtvaardigt het renteverschil tussen Nieuw-Zeeland en de VS het huidige niveau van de NZD/USD niet. En ten tweede beschikt de RBNZ slechts over beperkte reserves om de koers van de NZD duurzaam te drukken. Wij blijven dan ook voorzichtig optimistisch dat de munt later dit jaar weer opkrabbelt naar 0,82 tegenover de dollar.

Andere grondstoffenvaluta’s ontspringen de dans niet

De valuta’s van andere grondstofproducerende landen, zoals de Canadese dollar (CAD), de Australische dollar (AUD) en de Noorse kroon (NOK), bleven vorige week achter. De CAD moest de winst van de voorgaande week weer inleveren nadat de detailhandelsverkopen in juli voor het eerst dit jaar op maandbasis waren gedaald. Verder liet bestuurslid Wilkins van de Canadese centrale bank doorschemeren dat het monetair beleid nog lang ruim blijft gezien de zwakke banengroei en de onbenutte capaciteit in de economie. De Australische dollar had te lijden onder de lagere ijzerertsprijzen. De Australische centrale bank gaf bovendien aan dat zij de voorkeur geeft aan een gezondere bancaire kredietverlening boven hardere instrumenten zoals renteverhogingen om de huizenmarkt af te koelen. De technische vooruitzichten voor de AUD blijven ongunstig; dit vergroot de kans dat de koers verder afglijdt richting 0,8660, de laagste stand van dit jaar. Wij denken niet dat de AUD onder dit niveau komt omdat de vraag naar opties om het risico van een daling van de munt af te dekken niet aanmerkelijk is toegenomen.

Japanse yen – wachten op nieuwe katalysatoren

Het toegenomen renteverschil tussen de VS en Japan werkte in het nadeel van de Japanse yen (JPY). De Japanse minister van Economische Zaken, Amari, gaf bovendien nieuwe voeding aan de speculatie dat de Japanse centrale bank (BoJ) mogelijk haar beleid verder moet verruimen. Hij verklaarde dat bij een eventueel noodzakelijke verdere ondersteuning van de economie de BoJ veeleer aan zet is en niet de regering. De markt lijkt echter niet geneigd om nog verder short te gaan: de verkoopactiviteit bleef fors, hoewel technische indicatoren erop duidden dat de yen ‘oververkocht’ was. Bovendien wordt de discussie feller of een zwakke munt gunstig of ongunstig is voor de economie. Premier Abe heeft verklaard dat de regering er scherp op let of een zwakke yen nadelige gevolgen heeft voor kleinere bedrijven. Volgens ons moet de vrees hiervoor niet overtrokken worden want kleinere bedrijven zijn altijd in staat geweest om hogere invoerprijzen door te berekenen aan eindgebruikers. Wel zijn wij het ermee eens dat scherpe schommelingen in de koers van de yen zoals in de afgelopen maand niet gewenst zijn. Bedrijven hebben dan weinig tijd om zich aan te passen en hun valutarisico af te dekken.

 

140929-FX4