FX Weekly – Dollar rukt verder op

door: Georgette Boele , Roy Teo

FX-Weekly-22-september-2014-Dollar-rukt-verder-op.pdf (506 KB)
Download

De Amerikaanse dollar heeft opnieuw een sterke week achter de rug, dankzij de aankondiging van de Fed dat de rente de komende jaren waarschijnlijk in een sneller tempo wordt verhoogd. De Japanse yen was duidelijk uit de gratie door de verwachte verdere monetaire verruiming in Japan en het groter wordende renteverschil tussen de VS en Japan. Ook de valuta’s van de opkomende landen ondervonden de kracht van de Amerikaanse dollar.

Opnieuw een goede week voor Amerikaanse dollar

Aan het begin van de week was de Amerikaanse dollar (USD) nog richtingloos. Hiervoor waren meerdere redenen. Om te beginnen stelden de financiële markten zich in de aanloop naar de bijeenkomst van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), terughoudend op. De verwachting was toen nog dat de Fed haar indicatie van het toekomstig rentebeleid zou wijzigen. Naarmate de FOMC-vergadering dichterbij kwam, werd deze verwachting bijgesteld. Verder zijn de speculatieve posities in futures in de dollar (netto long), de euro (netto short) en de yen (netto short) al vrij omvangrijk. Economische cijfers en ontwikkelingen hebben daardoor minder effect op de huidige trend van een stijgende dollar en een dalende euro en yen. Ondanks hun reeds forse omvang zal aan de huidige trend vermoedelijk nog niet direct een einde komen.

20140922- FX weekly 1

De verdere opmars van de dollar kwam pas op gang nadat de Fed had aangegeven dat de rente de komende jaren waarschijnlijk vaker wordt verhoogd. De USD/JPY kwam boven 108,50 en de EUR/USD dook onder 1,29. Opmerkelijk genoeg stonden de financiële markten niet echt te trappelen om een verkrapping van het monetair beleid in de VS vanaf volgend jaar in te prijzen. Zo gaan de rentemarkten nog steeds uit van een geringer aantal rentestappen dan de Fed nu aangeeft. De Fed heeft ook gezegd bij haar besluitvorming te kijken naar de cijfers en niet naar de kalender. Wij denken dat de marktverwachtingen ten aanzien van een verhogingscyclus van de Fed naar boven worden bijgesteld. De macrocijfers in de VS blijven immers waarschijnlijk sterk. Dit zal de koers van de dollar over de hele linie verder opdrijven. Wij blijven dan ook positief over de dollar, ondanks de reeds forse stijging sinds juli. Een belangrijk steunniveau voor de EUR/USD is 1,2750-1,2800. Als de koers door dit niveau zakt, zullen stop-loss orders de dalende trend waarschijnlijk versterken. Volgens ons is het slechts een kwestie van tijd tot de markt dit niveau opzoekt en uiteindelijk er doorheen breekt.

Yen uit de gratie

De Japanse yen (JPY) kwam boven 108 doordat het renteverschil tussen de VS en Japan steeds groter werd. Toen deze grens eenmaal was doorbroken, liep de koers snel verder op als gevolg van stop-loss orders. Verder bleek uit de zwakke handelscijfers over augustus dat een door de export gestimuleerd herstel nog op zicht laat wachten en dat de binnenlandse vraag zwak blijft. De druk op de Japanse centrale bank om het monetair beleid te verruimen en zo de economie versneld te stimuleren, zal dan ook toenemen.

Schots referendum

Het Britse pond (GBP) deed het beter dan de andere belangrijke valuta’s, en wel om twee redenen. Ten eerste stemden de Schotten tegen onafhankelijkheid en blijft Schotland dus deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. En ten tweede bevestigde het arbeidsmarktrapport de kracht van de economie en de groeiende inflatiedruk. Beleggers kregen weer meer vertrouwen in het pond, dat vervolgens in de lift zat.

CAD laat USD de hielen zien

De Canadese dollar (CAD) won terrein op de Amerikaanse dollar dankzij optimistischer geluiden vanuit de Canadese centrale bank (BoC). Zo sprak BoC-president Poloz over bemoedigende tekenen dat de export en bedrijfsinvesteringen de rol van de particuliere bestedingen overnemen als belangrijkste groeiaanjager. Toch blijven wij bij ons standpunt dat uiteindelijk de CAD het moet afleggen tegen de dollar: in 2015 zal zowel de economische groei als de verkrapping van het monetair beleid in Canada trager verlopen dan in de VS.

20140922- FX weekly 2

Zwitserse centrale bank stelt markt teleur

De Zwitserse centrale bank (SNB) liet haar monetair beleid vorige week ongewijzigd. Zij herhaalde dat zij zich hard blijft maken voor handhaving van de grens van voor de koers van de Zwitserse frank (CHF) tegenover de euro. Over dit laatste liet de SNB geen enkel misverstand bestaan. Zij is bereid vreemde valuta in onbeperkte hoeveelheden op te kopen en zal, indien nodig, niet aarzelen om verdere maatregelen nemen. Verder heeft de SNB haar prognose voor de consumentenprijsinflatie verlaagd, met de kanttekening dat in Zwitserland het deflatierisico weer is toegenomen.

De markt anticipeerde al op een eventueel negatieve rente als middel om de opwaartse druk op de franc tegenover de euro een halt toe te roepen. Deze druk is ontstaan toen de ECB de depositorente verlaagde tot onder nul. De markt was dan ook teleurgesteld dat de SNB vorige week dit voorbeeld niet volgde. Een negatieve beleidsrente kan immers een uitstroom van kapitaal op gang brengen en zo de koers van de frank drukken. En er was ook ruimte hiervoor, want de inflatie ligt maar net boven 0% en vormt een negatief risico. Waarschijnlijk gaat de markt uittesten hoe serieus de toezegging van de SNB is om in onbeperkte hoeveelheden euro’s op te kopen met Zwitserse frank. Bovendien zullen de financiële markten vermoedelijk de SNB verder onder druk zetten om de beleidsrente te verlagen tot onder nul en zo de positie van de frank te verzwakken. Wij verwachten een beduidend zwakkere frank tegenover de Amerikaanse dollar.

Valuta’s opkomende landen moeten inleveren

De valuta’s van opkomende landen zaten vorige week duidelijk in het defensief tegenover de dollar. De Russische roebel (RUB) was de hekkensluiter, maar de Hongaarse forint (HUF) noteerde een plus tegenover de dollar dankzij het verbeterde beleggerssentiment na de succesvolle veiling van een obligatielening.

20140922- FX weekly 3

In Azië was de Indonesische roepia (IDR) de zwakste valuta. Beleggers namen winst op hun posities op de lokale markt. Verder maakte de Indonesische regering bekend dat nog vóór november de brandstofsubsidie met IDR 3,000 per liter wordt verlaagd. Volgens een schatting van de centrale bank zal dit de inflatie waarschijnlijk met circa 3,3 – 3,5 procentpunt opdrijven. En dat zal vermoedelijk reden zijn voor de centrale bank om niet zo snel via een ruimer monetair beleid de economie te stimuleren.

Begin vorige week verslechterde het sentiment voor de Chinese yuan (CNY). Door zwakkere macrocijfers leefden opnieuw zorgen op over het precaire proces van herstructurering van de economie. Bovendien waren in augustus de directe Chinese investeringen in het buitenland voor de tweede achtereenvolgende maand hoger dan de directe buitenlandse investeringen in China. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de bezorgdheid dat buitenlandse bedrijven in China worden achtergesteld nu het onderzoek naar kartelvorming verder wordt uitgebreid. Later in de week herstelde de yuan zich nadat de centrale bank gerichte liquiditeitsmaatregelen had genomen. Verder kondigde de regering maatregelen aan om de kredietverlening aan en de belastingverlaging voor kleinere bedrijven te faciliteren. Wij denken nog steeds dat de Chinese autoriteiten gerichte stimuleringsmaatregelen zullen nemen als de cijfers over de economische ontwikkeling verder verslechteren. Voor de rest van dit jaar voorzien wij een lichte stijging van de yuan naar 6,10 maar volgend jaar zal de yuan wat terrein moeten prijsgeven tegenover de dollar, richting 6,20.

20140922- FX weekly 4