Focus op Prinsjesdag 2014

door: Nico Klene , Philip Bokeloh

MEV-en-Miljoenennota-20151.pdf (751 KB)
Download

Een analyse van het ABN AMRO Economisch Bureau over de Macro Economische Verkenning 2015 en de Miljoenennota 2015.

Kernpunten:

Macro Economische Verkenning 2015

 •  De groei van de wereldeconomie en van de wereldhandel trekt aan
 •  De Nederlandse uitvoergroei kan daardoor eveneens versnellen
 •  In 2015 stijgt eindelijk ook de consumptie weer
 •  De inflatie blijft laag in 2015
 •  De werkloosheid daalt in 2015
 •  De economische groei loopt in 2015 verder op naar 1¼%
 •  De BBP-groeiraming 2014 van het CPB wijkt nauwelijks af van die van ABN AMRO

Miljoenennota 2015

 • Het EMU-tekort daalt naar 2,2% van het BBP
 • De overheidsschuld loopt nog verder op – naar 70,0% van het BBP
 • De koopkracht neemt voor vrijwel iedereen wat toe, maar minder dan in 2014
 • Het kabinet stelt de aanpak van werkloosheid centraal
 • De herziening van het belastingstelsel blijft nog uit
 • Midden- en hoge inkomens profiteren van de verhoging van de arbeidskorting met EUR 500 mln
 • De tijdelijke verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf wordt structureel gemaakt
 • De maximale periode voor renteaftrek op restschulden wordt verlengd van tien naar vijftien jaar
 • Hier staat tegenover dat de tijdelijke schenkingsregeling afloopt