Fed Watch – Rente in 2015 vaker omhoog

door: Nick Kounis , Maritza Cabezas

Fed-Watch - 18 September 2014 - Rente in 2015 vaker omhoog.pdf (81 KB)
Download
  • FOMC handhaaft verwijzing naar “geruime tijd” maar verhoogt prognoses voor fed funds rate
  • Dit wijst op een eerste rentestap in juni 2015 maar daarna zal de rente sneller omhoog gaan

Rente nog “geruime tijd” rond nul…

De verklaring van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), was ongeveer zoals verwacht. Het FOMC heeft het maandelijkse effecten-opkoopprogramma met nog eens USD 10 miljard verminderd, naar USD 15 miljard, en gaf aan dat het programma, als de verbetering van de economie en de arbeidsmarkt doorzet, na de volgende vergadering wordt beëindigd. Belangrijk is dat de formulering “geruime tijd” is gehandhaafd als indicatie voor de periode tussen het einde van het opkoopprogramma en de eerste renteverhoging. Tijdens de persconferentie lichtte voorzitter Yellen toe dat deze woorden nog steeds niet zijn geschrapt vanwege de slechts beperkte afname van de onderbenutting van de arbeidscapaciteit, terwijl het gat tussen de feitelijke inflatie en de doelstelling ook slechts langzaam kleiner wordt. Zij voegde hieraan toe dat de ontwikkeling van de economische vooruitzichten bepalend zal zijn voor de beleidskoers en benadrukte dat een renteverhoging afhankelijk is van de cijfers en niet de kalender, zoals sommige analisten wellicht denken. Fed-presidenten Fisher en Plosser stemden tegen de indicatie van het toekomstige beleid die tijdens de FOMC-vergadering werd voorgesteld. Beiden vinden dat, gezien de aantrekkende economie en betere vooruitzichten voor de benutting van de arbeidscapaciteit en de prijsstabiliteit, de monetaire verruiming vervroegd zou moeten worden ingeperkt.

… maar daarna sneller omhoog

Wel voorzien de FOMC-leden voor de komende jaren een groter aantal rentestappen dan voorheen. Hoewel de mediaan van de renteverwachtingen gelijk bleef op 0,125% per eind 2014, wordt nu voor 2015 en 2016 uitgegaan van elkaar sneller opvolgende renteverhogingen. De mediaan van de prognoses voor de fed funds rente is opgelopen van 1,13% naar 1,38% voor 2015 en van 2,5% naar 2,88% voor 2016. Voor 2017 staat de mediaan op 3,75%. Dit is in lijn met de mediaan van de langetermijnprognoses. De Samenvatting van de Economische Prognoses is niet echt veranderd ten opzichte van de voorgaande versie. De prognoses voor de werkloosheid en BBP-groei voor 2014 zijn iets verlaagd, terwijl de inflatieverwachting iets is verhoogd. De BBP-prognose voor 2015 is verlaagd van 3,0-3,2% naar 2,6-3,2%, terwijl die voor 2016 slechts licht is gestegen. De prognose voor 2017 werd voor het eerst toegevoegd, met een indicatieve bandbreedte van 2,3-2,5%. De Fed liet de inflatie- en werkloos¬heids¬prognoses voor zowel de komende twee jaar als de lange termijn grotendeels ongewijzigd.

Financiële markten lopen nog steeds achter op de Fed

Na de berichtgeving door het FOMC en de persconferentie zijn de financiële markten een iets hoger tempo van monetaire verkrapping gaan inprijzen. Zowel de impliciete tarieven op basis van fed funds futures als het rendement op Treasuries als de dollar stegen. De financiële markten lijken echter de door de Fed gegeven indicatie nog steeds niet helemaal te hebben bijgebeend. De fed funds future voor 2015 staat bijvoorbeeld op circa 0,8%. Dit geeft aan dat er nog steeds de nodige ruimte is voor opwaartse bijstelling. Ons basisscenario is nog steeds dat de Fed in juni volgend jaar de rente voor het eerst verhoogt om daarna in elke volgende vergadering een nieuwe stap te zetten zodat de rente 1,5% bedraagt aan het eind van het jaar. Het nieuwe scenario van de Fed komt hier nu bij in de buurt.