In de ban van de Russische boycot

door: Frank Rijkers

Sectorupdate-agrarisch-en-food-Rusland-update-sept-2014def.pdf (274 KB)
Download

Op woensdag 6 augustus kondigde de Russische premier Dmitri Medvedev een importboycot aan ten aanzien van landbouw- en voedingsproducten uit onder meer de EU. De reikwijdte van de afgekondigde boycot viel rauw op het dak bij veel ondernemers en de mogelijke gevolgen werden snel in kaart gebracht. Nu het stof wat lijkt neer te dalen worden de gevolgen beter zichtbaar. Er wordt pijn geleden in de glasgroentensector en ook ten aanzien van fruit, zuivel en vlees zijn er zorgen. Inmiddels zijn er steunmaatregelen getroffen door de Europese commissie en het Nederlandse kabinet om de getroffen ondernemers tegemoet te komen. Daarnaast zien we nieuwe kansen ontstaan door de boycot. Hoe staat de sector er nu voor en waar liggen mogelijk nieuwe kansen?