Bouwsector Noord-Brabant heeft beste vooruitzichten in Zuid Nederland

door: Madeline Buijs

Sector-update-bouw-Zuid-Nederland.pdf (267 KB)
Download

De bouw in Zuid Nederland daalde in het eerste halfjaar van 2014. Wel was de daling in Limburg minder dan in Nederland als geheel. Op basis van de voorlopende indicatoren wordt herstel verwacht in Limburg en Zeeland. Op de lange termijn zijn de vooruitzichten echter beter voor Noord-Brabant. De ontwikkeling van de bouw in Noord-Brabant sluit meer aan bij de ontwikkeling van de bouw in de Randstad. Door de grotere dynamiek in Noord-Brabant zijn de vooruitzichten voor de bouw positief. Daardoor is er een duidelijke tweedeling te zien in de zuidelijke provincies. Limburg en Zeeland hebben nu al te maken met de vergrijzing en krimp van de bevolking en dit zal in de toekomst alleen maar urgenter worden. De gevolgen daarvan voor de bouw in beide provincies zijn verschillend. In Zeeland lijkt de nieuwbouw op basis van de voorlopende indicatoren aan te trekken, maar zou gezien de leegstand meer ingezet moeten worden op renovatie. Limburg verbetert de woningvoorraad door een combinatie van nieuwbouw en sloop. In Limburg worden echter nog steeds veel utiliteitsgebouwen gebouwd voor leegstand.