Bouwbedrijven in Noord Nederland moeten meer inspelen op bevolkingskrimp en vergrijzing

door: Madeline Buijs

Sector-update-bouw-Noord-Nederland.pdf (264 KB)
Download

De woning- en utiliteitsbouw laat de eerste tekenen van herstel zien in Groningen, de productie blijft in Drenthe en Friesland nog achter. Als we naar de voorlopende indicatoren zijn de vooruitzichten voor Friesland en Drenthe beter. De vooruitzichten voor Groningen worden minder positief. De infrastructurele productie ziet er voor de noordelijke provincies ook niet rooskleurig uit. De noordelijke provincies krijgen de komende jaren te maken met de krimp van de bevolking en de vergrijzing. Dit treft deze provincies hard. Bouwbedrijven zullen op deze trends moeten inspelen door enerzijds meer te richten op renovaties van woningen waar nog wel behoefte aan zal zijn. Anderzijds kunnen zij door schaalvergroting en samenwerking hun werkgebied uitbreiden waardoor zij niet meer enkel van de noordelijke provincies afhankelijk zijn.