Weekly Rente – Staatsobligaties profiteren van vraag naar veilige beleggingen

door: Nick Kounis

De ECB heeft haar beleid vorige week conform verwachting gehandhaafd. De ontwikkelingen zijn volgens de centrale bank globaal in lijn met het basisscenario. Wel zijn de geopolitieke risico’s toegenomen. Wij verwachten geen kwantitatieve verruiming (QE), maar steunaankopen (ABS) zijn mogelijk en de rente blijft in 2015-16 waarschijnlijk ongewijzigd. De rendementen op staatsobligaties in de eurozone en de VS zijn intussen verder gedaald vanwege escalerende geopolitieke risico’s. Zolang deze risico’s boven de markt blijven hangen en de ECB mogelijk verdere stimuleringsmaatregelen treft, blijft de vraag naar ‘veilige’ staatsobligaties krachtig.

ECB erkent geopolitieke risico’s maar houdt vast aan basisscenario

Ondanks de recente gemengde economische cijfers, inflatiedaling en geopolitieke risico’s liet ECB-president Draghi weten dat de bank een afwachtende aanpak voorstaat. Hij zei dat de beschikbare informatie nog steeds aansluit bij hun inschatting van een aanhoudend matig, uiteenlopend herstel van de economie in de eurozone. Hij wees op ‘enigszins volatiele’ maandelijkse indicatoren, waarbij harde gegevens globaal zwakker waren dan zachte gegevens, wat op een verlies van momentum duidde. Dit kon volgens hem echter het gevolg zijn van ‘technische factoren’, bijvoorbeeld omdat het tweede kwartaal minder werkdagen had. De kansen op tegenvallers bleven groter dan die op meevallers. De geopolitieke risico’s waren toegenomen. Volgens Draghi was het effect ‘moeilijk in te schatten’. De verbondenheid tussen de economie in de eurozone en Rusland leek op het eerste gezicht ‘beperkt’. De ECB zou dit verder bestuderen en nauwlettend in de gaten houden. De ECB reageerde verder relatief ontspannen op de inflatiedaling in juli. Die was verwacht en had te maken met energie, maar de onderliggende inflatie bleef ongewijzigd. De ECB verwacht voor de komende maanden een aanhoudend lage inflatie en voor 2015 en 2016 een geleidelijke stijging.

Beleidsopties: ABS en QE

Wat het ECB-beleid betreft, gaf Draghi aan dat de in juni genomen maatregelen een beleidsversoepeling inhielden en dat de TLTRO’s de komende maanden voor een verdere verruiming zorgen. Wanneer deze maatregelen hun weg naar de economie vinden, dan dragen ze bij aan een stijging van de inflatie richting de 2%. De ECB gaf nogmaals aan dat de belangrijkste rentetarieven ‘gedurende langere tijd’ op het huidige niveau gehandhaafd blijven en dat de Raad van Bestuur unaniem is over de inzet van onconventionele instrumenten, zoals de opkoop van door activa gedekte effecten (ABS). De ECB is bezig met de voorbereidingen voor dit programma, maar het besluit tot uitvoering is nog niet genomen. Een andere optie betreft kwantitatieve verruiming (QE): een grootschalige regeling voor de aankoop van diverse activa, waaronder staatsobligaties. QE verwachten wij uiteindelijk niet, maar een ABS-programma is mogelijk. Het lijkt in ieder geval waarschijnlijk dat de rente tot en met 2016 onveranderd blijft.

 

Rentes op staatsobligaties verder gedaald

De rendementen op staatsobligaties in de eurozone bereikten vorige week opnieuw een laagterecord, terwijl ook die op Amerikaanse Treasuries verder zijn gedaald. Hoewel de ECB-vergadering weinig effect had op de vastrentende markten, ontstond door de escalerende geopolitieke risico’s meer vraag naar veilige Treasuries en staatsobligaties van kern-eurolanden. Daarnaast hebben de obligatiemarkten – met name in de eurozone – voor de komende jaren een lager inflatietraject ingeprijsd. Zolang de geopolitieke risico’s boven de markt blijven hangen en de ECB mogelijk verdere steunmaatregelen treft, blijft de vraag naar ‘veilige’ staatsobligaties krachtig. Wanneer de spanningen niet verder oplopen, het wereldwijde economische herstel aanhoudt, QE uitblijft en de inflatie in de eurozone weer toeneemt – wat wij verwachten – ligt een rendementsherstel later dit jaar voor de hand. Wel is er vanwege de geopolitieke risico’s veel onzekerheid over de vooruitzichten voor de obligatierentes.