Visie op rente en euro – Onrust drukt lange rente

door: Nico Klene

Visie op rente en euro - 1 augustus 2014 - Onrust drukt lange rente.pdf (149 KB)
Download

Onzekerheid drukt lange rente

De onzekerheid op de financiële markten is vorige maand weer toegenomen. Daardoor is de lange rente flink gedaald. Bovendien werd de dollar sterker ten opzichte van de euro. Onze visie op rente en euro is niet gewijzigd.

ECB wacht voorlopig af

De ECB zal naar onze verwachting voorlopig geen extra maatregelen nemen.

Na het vuurwerk in juni was de ECB-vergadering van juli een tamme vertoning. ECB-president Draghi zei dat door de maat-regelen van juni de financiële omstandigheden zijn verbeterd. Ook vertrouwt hij erop dat deze maatregelen de inflatie weer zullen opdrijven richting de doelstelling van de ECB (“in de buurt van, maar onder 2%”). Anderzijds zei Draghi dat de ECB bereid is een grootschalig aankoopprogramma van obligaties te starten als de inflatie verder daalt en deflatie daardoor te dicht¬bij komt. Wij gaan er echter van uit dat de ECB lange tijd niets zal doen. Wij verwachten namelijk dat de inflatie in de eurozone binnenkort weer langzaam omhoog zal kruipen. Verdere verruimende maatregelen door de ECB zijn dan niet nodig.

Na de daling in juni is de driemaands Euriborrente vorige maand nauwelijks van zijn plaats gekomen. Het verschil tussen het hoogste en het laagste niveau was minder dan 1 basispunt (minder dan 0,01%-punt). Toch is het denkbaar dat de drie¬maands rente verder gaat dalen. Niet alle in juni aange-kondigde maatregelen zijn immers al in werking getreden. Zo komt de eerste TLTRO pas in september. (Een TLTRO is een speciale langetermijn-financieringsfaciliteit van de ECB voor de banken.) We moeten afwachten hoe groot het effect van deze TLTRO zal zijn op de liquiditeit en de korte rente.

Lange rente nog verder gedaald

Voorlopig blijft de lange rente laag, maar in de laatste maanden van het jaar kan deze rente weer gaan oplopen.

De rentes op tienjaars Duitse en Nederlandse staatsobligaties zijn in juli verder gedaald. Dat heeft vooral te maken met de weer toegenomen onzekerheid die wordt veroorzaakt door de spanning rond Oekraïne (mede na de vliegtuigcrash) en het conflict in Gaza. Eerder al was er onrust rond een Portugese bank die problemen bleek te hebben. De onrust leidt tot safe haven-effecten: beleggers nemen de wijk naar veilige havens, en kiezen met name voor staatsobligaties.

De tienjaars rente in Nederland is in juli (verder) gedaald van net onder 1,5% naar minder dan 1,4%. Wij verwachten dat de obligatierentes voorlopig nog laag blijven – zeker wanneer de genoemde spanningen aanhouden. Onze raming voor het einde van dit kwartaal is daarom iets verlaagd. Later dit jaar en volgend jaar kan de lange rente oplopen. Dat is mogelijk als de markten hun verwachting laten varen dat de ECB zou kunnen besluiten tot grootschalige kwantitatieve verruiming, als het economisch herstel doorzet en de inflatie langzaam oploopt.

Euro gaat verder terrein prijsgeven

Mede door de onrust op de financiële markten verzwakte de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. In de loop van juli zakte de wisselkoers onder 1,35. Toen tegen het eind van de maand sterke groeicijfers voor de VS werden gepubliceerd (over het tweede kwartaal), zakte de koers zelfs onder 1,34. Wij denken dat de euro in de laatste maanden van dit jaar en volgend jaar nog meer terrein tegenover de dollar zal prijs-geven. Dat heeft te maken met de sterkere economische groei in de VS dan in de eurozone, terwijl de Fed naar verwachting eerder de rente gaat verhogen dan de ECB.

Ja, maar …

De spanningen rond Oekraïne kunnen een merkbare invloed op de economie van de eurozone hebben. Als het conflict verder escaleert, zullen de steeds zwaardere sancties (en tegenmaat¬regelen van de Russen) niet alleen Rusland, maar ook de euro¬zone pijn doen. In ons basisscenario gaan we er-van uit dat het conflict niet verder uit de hand loopt en dat de sancties niet fors worden verscherpt. Als die aanname onjuist blijkt, staan alle scenario’s op losse schroeven. Dat zal dan gevolgen hebben voor de rente en mogelijk ook voor de dollar.