Open innovation in the Food Industry

door: Rob Morren

De Food sector blijft turbulent in termen van consumenteneisen en concurrentie. Consumenten stellen steeds hogere eisen aan versheid, smaak, ‘beleving’ en transparantie. Zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond dat 67% van de consumenten vindt dat de herkomst van ingrediënten op het etiket moet staan. Meer dan de helft (54 %) vindt het zelfs verdacht als deze informatie achterwege wordt gelaten.

Slagkracht is noodzakelijk

De hoge verwachtingen rond duurzaamheid binnen ketens blijven daarbij onverminderd van kracht. Dit staat nog los van de uitdagingen die schaarste op het gebied van grondstoffen met zich meebrengen. De groeiende wereldbevolking en toegenomen welvaart versterken deze uitdagingen de komende decennia.
Er zijn genoeg veranderende omstandigheden die het verbeteren van de innovatieve slagkracht van de sector noodzakelijk maken. Dit kun je zelf doen, maar in een alliantie met partners accelereert het innovatieproces en leidt het – mits goed uitgevoerd – tot betere resultaten. ABN AMRO is dankbaar dat zij heeft kunnen bijdragen aan het onderzoek van Prof. Dr. Omta (Wageningen Universiteit) en Dr. Fortuin (Food Valley NL) naar de succes- en faalfactoren van open innovatieprojecten. Een onderzoek dat mede mogelijk is gemaakt door NetGrow, een Europese organisatie om innovatienetwerken te stimuleren, en de Europese Unie.

1+1=3

Deze herziene Engelstalige uitgave bied u handvaten om een open innovatieproject te starten en succesvol af te ronden samen met (keten)partners. Open innovatie gaat uit van de kracht van samenwerking met externe partijen waarbij geldt: 1+ 1=3. Bezint eer ge begint is ook hier het adagium. Het blijft belangrijk om vooraf te onderzoeken of er écht een marktbehoefte is en de gecreëerde technologische vooruitgang levensvatbaar. Daarbij is een goede roadmap voor open innovatie onontbeerlijk. Wanneer begin je? Wie zijn de juiste partners? Wat zijn mijlpalen? Wanneer trek je de stekker eruit? Maar nog belangrijker; wanneer is het succesvol? Bij innovatie betekent samenwerken veel meer dan samen een weg bewandelen richting het beoogde doel. De tastbaarheid is veel geringer, net als de inschatting van uiteindelijke impact van het resultaat. Een spannende weg dus. Zeker in economisch mindere tijden, waarbij extra scherp op kosten en baten wordt gelet.