Macro Weekly – VS – eurozone: economische spagaat

door: Han de Jong , Nick Kounis , Maritza Cabezas , Georgette Boele , Roy Teo

Macro Weekly - 25 augustus 2014 - VS – eurozone: economische spagaat.pdf (289 KB)
Download
  • Big Picture: De Amerikaanse economie komt steeds meer op stoom, terwijl de eurozone voor teleurstellingen blijft zorgen. Van oudsher bestaat er echter een sterke correlatie tussen de richting waarin de conjunctuur van de VS en die van Europa zich ontwikkelen, afgezien van enkele periodes waarin de eurozone werd getroffen door zware asymmetrische schokken. Wij denken niet dat dit nu opnieuw het geval is; de huidige divergentie zal daarom waarschijnlijk niet van lange duur zijn. Wij verwachten dat de indicatoren voor de eurozone binnenkort verbeteren, wellicht mede dankzij beleidsmaatregelen van de ECB.
  • Rente: Gezien het commentaar van ECB-president Draghi tijdens de conferentie in Jackson Hole is de kans op verdere monetaire stimulering toegenomen. Wij verwachten dat de ECB binnenkort een ABS-programma opstart. De kans op grootschaliger kwantitatieve verruiming is ook groter geworden. Het contrast van de toespraak van Draghi met die van zijn Amerikaanse evenknie was groot. Fed-voorzitter Yellen, die zich doorgaans verruimingsgezind opstelt, is namelijk iets opgeschoven in de richting van een evenwichtiger beleidskoers. Hieruit kan worden afgeleid dat de Fed de rente mogelijk eerder verhoogt dan zij op dit moment nog aangeeft, al zal een eerste rentestap nog wel even op zich laten wachten
  • Valuta’s: Monetaire divergentie was de afgelopen dagen het belangrijkste thema op de valutamarkten. De Amerikaanse dollar bereikte de hoogste koers sinds september 2013, dankzij de verwachting dat de Fed de rente mogelijk eerder verhoogt dan tot nu toe in de markt werd aangenomen. Deze verandering in het verwachtingspatroon werd ingegeven door de berichtgeving door de Fed en de sterke Amerikaanse macrocijfers. Tegelijkertijd moest de euro terrein prijsgeven door de verwachting dat de ECB besluit tot verdere monetaire stimulering. Wij denken dat de dollar verder in waarde zal stijgen ten opzichte van zowel de euro als de yen.