Macro Weekly – Stagneert Europa?

door: Nick Kounis , Roy Teo

Macro Weekly - 18 Augustus 2014 - Stagneert Europa?.pdf (320 KB)
Download
  • Big Picture: De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal knarsend tot stilstand gekomen. Het cijfer zet de Europese economie opnieuw in een minder gunstig daglicht. We denken dat de matige cijfers over het tweede kwartaal de economie waarschijnlijk zwakker doen lijken dan zij is. De fundamentele factoren duiden bovendien op hernieuwde groei in het tweede halfjaar, ondanks de risico’s van de Oekraïnecrisis. Maar toch: met het herstel in de eurozone wil het maar niet vlotten en beleidsmakers zouden meer moeten doen om de groei aan te zwengelen.
  • Rente: Na de lage BBP-cijfers in de eurozone daalde het rendement op Duitse staatsobligaties opnieuw tot een historisch laag peil. De zwakke BBP-cijfers van de eurozone leidde tot het nog sterker inprijzen van verdere kwantitatieve verruiming (QE) door de ECB. Ook de inflatieverwachtingen zijn verder neerwaarts bijgesteld. Als de enquête positief uitpakt, denken wij dat de ECB zich de komende maanden niet aan QE waagt. Eerst volgt nog de uitrol van de TLTRO’s. De opkoop van bankleningen (ABS) lijkt meer voor de hand te liggen dan grootschalige QE.
  • Valuta’s: Na een reeks zwakke economische cijfers uit verschillende landen rekent de markt nu weer op een langere periode van accommoderend monetair beleid. Terwijl de geopolitieke zorgen niet verder toenamen, werden de valutamarkten vorige week vooral door die verwachting beïnvloed. De meeste valuta’s uit opkomende markten konden dankzij het verbeterende beleggerssentiment herstellen. De komende week zullen toespraken van voorzitters van centrale banken waarschijnlijk richtinggevend zijn voor de valutamarkten.