75 vragen voor het bepalen van uw strategische positie

door: Han Mesters

Deze publicatie geeft de ondernemer inzicht in strategische keuzes aan de hand van 75 vragen.

Het proces van het opstellen van een strategie is aan sterke veranderingen onderhevig. Twee ontwikkelingen zijn daarbij van groot belang. In de eerste plaats staat de houdbaarheid van elke strategie ter discussie, gezien de snelle ontwikkelingen in de omgeving van bedrijven. In de tweede plaats is het besef nu wel doorgedrongen dat
voor het realiseren van een strategie, cultuur de belangrijkste randvoorwaarde is. In de woorden van Peter Drucker: ‘Culture eats strategy for breakfast’. In dit paper hebben we de belangrijkste strategische scholen samengevat :
1. Het inmiddels overbekende 5 krachten (5 forces) model van Michael Porter
2. Het kerncompetentie denken van Prahalad en Hamel
3. De transactiekosten benadering van Williamson (Nobelprijs economie 2010)
Aan de hand van een aantal vragen per ‘school’ kan de ondernemer zich een beeld vormen van zijn huidige positie en een beeld vormen van de inspanningen die hij moet doen om zijn gewenste positie te bereiken.

75 vragen voor uw strategische positionering