Woningmarkt Monitor – Huizenprijzen vinden weg omhoog

door: Philip Bokeloh

Woningmarkt Monitor-juli-2014.pdf (854 KB)
Download

De Nederlandse woningmarkt profiteert van de verbeterde economische omgeving. Na een krimp van 0,7% vorig jaar groeit het BBP naar verwachting met 0,5%. Het vooruitzicht van meer baan- en inkomenszekerheid in combinatie met herstel van vertrouwen in de internationale economie voedt het consumentenvertrouwen. Ondanks het omvangrijke aantal huizen dat onder water zit de woningmarkt het consumentenvertrouwen minder in de weg dan voorheen. Na jaren van malaise klimt deze markt eindelijk uit het dal. Het vertrouwen is sinds begin 2013 sterk toegenomen. Een ondersteunende factor voor het vertrouwen vormt de verbeterde betaalbaarheid als gevolg van de gedaalde prijzen. Het toegenomen vertrouwen is al geruime tijd terug te zien in de stijging van de woningverkopen. Uit de stijging van de op de verkopen voorlopende hypotheekaanvragen valt op te maken dat het aantal woningtransacties verder zal toenemen. Terwijl de woningverkopen al geruime tijd een stijging op jaarbasis laten zien, tekende de prijsindex bestaande woningen pas in april het eerste plusje op. De kans is groot dat de prijzen een verdere stijging laten zien. Naast de toegenomen verkoopactiviteit en de verbeterde economische situatie speelt in dit verband de lage rente een belangrijke rol. Het opwaarts prijspotentieel is echter beperkt tegen de achtergrond van het ruime woningaanbod en de aangescherpte kredietnormen.