Visie op rente en euro – ECB deed meer dan verwacht

door: Nico Klene

Visie op rente en euro - 1 juli 2014 - ECB deed meer dan verwacht.pdf (138 KB)
Download

Raming korte rente iets aangepast

De ECB heeft begin juni de rente verlaagd. Daarnaast heeft ze een breder pakket aan onconventionele maatregelen aan-gekondigd dan was verwacht. De geldmarktrentes kunnen daarom nog iets lager uitvallen dan we hadden gedacht.

Onze visie ten aanzien van de lange rente en de euro is niet veranderd. In het najaar en volgend jaar zien we de lange rente langzaam oplopen; en geleidelijk wordt de euro wat zwakker ten opzichte van de dollar.

ECB deed meer dan verwacht

Begin juni kondigde de ECB een breed pakket aan verruimende maatregelen aan. Onderdeel daarvan was een verlaging van de rente. De geldmarktrentes zijn daardoor verder gedaald – en kunnen nóg iets omlaag.

De maatregelen die de ECB presenteerde, gingen verder dan was verwacht. De renteverlaging was echter alom voorzien. De refirente en de depositorente werden 10 basispunten verlaagd. De refirente is nu 0,15% en de depositorente is negatief (-0,10%). Dat betekent dat banken die hun overtollige middelen – tijdelijk – bij de ECB stallen, daarvoor nu moeten betalen. Interessant is dat ECB-president Draghi (tijdens de pers¬conferentie na het rentebesluit) liet doorschemeren dat de rente niet verder wordt verlaagd. Volgens hem is de ondergrens nu bereikt.

Daarnaast maakte de ECB een breder pakket aan onconventionele maatregelen bekend. Daarmee wil de Bank de kredietverlening aan de (niet-financiële) particuliere sector stimuleren, en de liquiditeit in het financiële stelsel verruimen.

Enkele weken later maakte Draghi een opmerking over een van de maatregelen. Onderdeel van het pakket is namelijk dat het verlenen van onbeperkte liquiditeit aan de banken (tegen geschikt onderpand) opnieuw wordt verlengd – nu tot eind 2016. In een kranteninterview liet de bankpresident door-schemeren dat deze verlenging ook een signaal was dat de rente langer laag zou blijven.

De driemaands Euriborrente is inmiddels weer gedaald naar 0,2%. Begin juni was dat nog 0,3%. Wij denken dat de korte rente nóg iets verder naar beneden kan en dat de driemaands Euribor kan dalen tot rond 0,1%.

Lange rente verder gedaald – later dit jaar weer omhoog

Voorlopig blijft de lange rente laag, maar vanaf het najaar gaat de rente weer oplopen.

De rentes op tienjarige Duitse en Nederlandse staatsobligaties zijn na de maatregelen van de ECB eveneens gedaald. De verwachtingen voor de korte rente zijn immers naar beneden bijgesteld. Daarnaast lijken de financiële markten er rekening mee te houden dat de ECB overgaat tot grootschalige kwantitatieve verruiming. Ook dat zie je terug in de (lagere) rente. Grootschalige verruiming is echter niet ons basis-scenario. De ECB zal deze weg volgens ons niet inslaan zolang het economisch herstel aanhoudt.

De tienjaars rente in Nederland is in de loop van de maand juni (verder) gedaald van iets meer dan 1,6% tot net onder 1,5%. Wij verwachten dat de obligatierentes voorlopig nog laag blijven. Later dit jaar en volgend jaar zullen ze gaan oplopen, wanneer de markten de verwachting van grootschalige kwantitatieve verruiming weer laten varen, het economisch herstel doorzet en de inflatie langzaam oploopt.

Euro gaat terrein prijsgeven

De euro daalde na de maatregelen van de ECB, maar door de gematigde toon van Fed-voorzitter Yellen bleef het verlies beperkt. Wij denken dat de euro meer terrein tegenover de dollar zal prijsgeven in de laatste maanden van dit jaar en begin volgend jaar. Dat komt vooral door de sterkere economische groei in de VS dan in de eurozone, terwijl de Fed naar verwachting eerder de rente gaat verhogen dan de ECB.