Turkije toont veerkracht, maar risico’s blijven

door: Arjen van Dijkhuizen

Turkije wordt wel gerekend tot de zogenoemde ‘fragile five’. Het land werd in 2013 en begin 2014 geraakt door marktonrust. Deze onrust hield verband met de zorgen over de effecten van de reductie van monetaire stimulus (‘tapering’) in de VS in combinatie met ’s lands hoge externe tekorten en politieke kwetsbaarheden. Sinds begin 2014 zijn de marktcondities voor Turkije echter sterk verbeterd, dankzij een algemene verbetering van het marktsentiment en enkele specifieke factoren. Dit heeft de centrale bank ertoe gebracht om de forse verhoging van de beleidarentes in januari gedeeltelijk weer terug te draaien. Ondertussen begint het lopende-rekeningtekort mede door een beleidsverkrapping af te nemen, mar met zo’n 6% van het BBP blijft het relatief hoog ten opzichte van andere opkomende markten. De economische groei bleef opmerkelijk robuust in het eerste kwartaal (4.3% j-o-j). We blijven vooralsnog vasthouden aan onze groeiraming voor 2014 van 3%, omdat we ook tekenen van een afkoeling zien. Bovendien leiden de externe en politieke kwetsbaarheden van Turkije tot neerwaartse risico’s.

Kijk voor de volledige, Engelstalige publicatie op https://insights.abnamro.nl/en/turkey-watch-resilient-risks-remain/