Stand van de Industrie – juli

door: Casper Burgering

Stand vd Industrie-juli 2014.pdf (2 MB)
Download

Deze presentatie geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen van de belangrijkste economische indicatoren voor de industrie in binnen- en buitenland in juli. Deze presentatie wordt maandelijks geupdate. De hele presentatie kunt u hier downloaden en daarnaast treft u onderstaand een korte samenvatting.
(NB: in augustus zal i.v.m. de vakantieperiode geen update worden gemaakt van deze presentatie)

De laatste maand zijn de meeste indicatoren nagenoeg stabiel gebleven en blijven wij positief over de marktomstandigheden van de industrie. Wel is er een aantal ontwikkelingen die negatief en positief opvallen:
Negatief: De PMI voor de nieuwe orders heeft in juni voor de 6e maand achtereen negatief bijgedragen aan de totaalindex (een reeks die in de historie van de PMI nog niet is voorgekomen).
Negatief: De groei van industriele productie in Duitsland is in juni afgezwakt (van 2,4% joj naar 2,2% joj) en zit in een dalende trend. Op maandbasis daalde de productie aldaar met 1,7%.
Negatief: In navolging van de daling in de industriele productie in Duitsland, daalde de productiegroei in Nederland in mei naar +0,5% op jaarbasis. Dit is een afname van de groei met 2,4%-punt t.o.v. de groei in april.
Positief: Het aantal faillissementen in de industrie in mei is gedaald met 45% joj en met 39% op maandbasis. Van januari t/m mei is daarmee het aantal faillissementen al gedaald met 34% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.
Positief: De arbeidsmarkt trekt aan. Dit zien we niet alleen terug in de ontwikkeling van het aantal vacatures, maar komt ook tot uitdrukking in de toename van het aantal uitzenduren (flexwerkers).
–  Positief: De PMI voor de industriele sector in Nederland staat nog steeds comfortabel boven de 50-punten, wat duidt op expansie in bedrijfsactviteit. Ook de economische omstandigheden in het buitenland trekken langzaam maar gestaag aan, en dat is een gunstig perspectief voor onze open economie.
stand juli

PMI nieuwe orders daalt opnieuw…

De PMI index voor de verwerkende industrie daalde in juni wederom: van 53,6 in mei naar 52,3 in juni. Desondanks staat de index nog wel boven de 50 punten en dat betekent expansie in activiteit. Na de sterke opwaartse trend van de index in de tweede helft van vorig jaar, hebben we in de eerste helft van dit jaar te maken met een dalende trend in de index. In juni hebben vrijwel alle deelindicatoren van de index negatief bijgedragen aan de totaalindex. Alleen de deelindicator ‘voorraad ingekocht materiaal’ droeg marginaal bij met 0,02 indexpunten. De sterkste daler in juni was de deelindicator ‘productie’ (output), op de voet gevolgd door de deelindicator ‘nieuwe orders’. Volgens de NEVI is de oorzaak van de daling van de PMI de tegenvallende binnenlandse vraag. De exportmarkten groeien nog steeds.pmi july

De industriële productie neemt in mei marginaal toe met 0,5% joj

indprod meiDit is scherpe daling van 2,4%-punt ten opzichte van de productiegroei in april. De productiegroei neemt af in navolging van de dalende trend in de productie in Duitsland. De scherpe afname is vooral als gevolg van de krimp in de voedings- en genotsmiddelenindustrie, die een groot gewicht heeft in het totaal cijfer. Als we kijken naar de andere onderliggende branches, dan valt meteen de machine-industrie positief op: een plus van 13,3% joj. Ook de metaalproductenindustrie houdt zijn groeipad vast, terwijl de basismetalen- en de rubber- en kunststofindustrie genoegen moeten nemen met een scherpe afname van de industriële productiegroei. Ook de afname in de transportmiddelenindustrie (waarbij het gaat om de vervaardiging van auto’s en aanhangwagens) is minstens opmerkelijk, met een krimp in de productie in mei van 4,7% joj. In mei krimpt zowel de binnenlandse als buitenlandse omzet voor de totale industrie met resp. 0,5% en 1,7%.

Regionale verschillen in sentiment

Per regio zijn er grote verschillen als het gaat om het oordeel van ondernemers wat betreft economisch klimaat, personeelssterkte en orderpositie.regio sentiment july

Eeen merendeel van de ondernemers is optimistisch gestemd over het economisch klimaat. Dit is het grootst in Zeeland, Drenthe en Noord-Brabant, gevolgd door Flevoland, Noord-Holland en Gelderland. Ook zijn veel ondernemers in Noord-Brabant optimistisch over de personeelssterkte in de komende 3 maanden. Dit duidt erop dat de bezettingsgraad in Noord-Brabant (die in april nog onder het landelijk gemiddelde ligt) in het volgende kwartaal verder zal aantrekken. Qua orders blijkt ook hier dat ondernemers meer vertrouwen hebben in de ontwikkeling van de buitenlandse orders dan op de binnenlandse vraag.