Nederlandse economie in zicht: Herstel na aarzelend begin 2014

door: Philip Bokeloh

Nederlandse-economie-in-zicht - juli 2014.pdf (898 KB)
Download

Herstel na aarzelend begin 2014

De economie beleeft dit jaar een moeizame start. Het BBP nam in het eerste kwartaal met 0,6% in omvang af. De krimp bleek op basis van een nieuwe statistische rekenmethode echter bescheidener dan gedacht. Volgens eerdere berichten op basis van de oude rekenmethode was de economie in het eerste kwartaal nog gekrompen met 1,4%. De activiteit zal naar verwachting vanaf het tweede kwartaal toenemen. De exportsector profiteert van de toename van de wereldhandel. Verder zien ondernemers de toekomst weer met vertrouwen tegemoet. Het hogere capaciteitsbeslag nodigt uit tot extra investeringen, welke met enige vertraging op de arbeidsmarkt zullen doorwerken. Het vooruitzicht van verbeterde arbeidsmarktvooruitzichten in combinatie met een meer solide pensioenstelsel ondersteunt het consumentenvertrouwen, al heersen er bij gezinnen zorgen ten aanzien van de eigen financiële situatie. Een belangrijke oorzaak van deze zorgen vormt de restschuldproblematiek. Desondanks zit de woningmarkt het sentiment minder in de weg dan voorheen. De woningmarkt veert op. Wanneer het herstel doorzet, zal de rem op de consumptie vanuit de woningmarkt minder worden. De verwachting is dan ook dat de consumptie vanaf 2015 weer een stijging zal optekenen. De sterkere binnenlandse dynamiek maakt de economie minder afhankelijk van het buitenland. De hogere BBP-groei is bovendien gunstig voor de overheidsfinanciën. Omdat het begrotingstekort sinds vorig jaar royaal onder de Europese grens van 3% ligt, is Nederland ontslagen uit de Buitensporigtekortprocedure. Ook op langere termijn zijn de vooruitzichten voor de overheidsfinanciën volgens de berekeningen van het Centraal Planbureau gunstig. Tegen deze achtergrond zijn er voor de regering goede redenen om weer prioriteit te geven aan de groei.