Macro Weekly – Zorgen maken over zeepbellen?

door: Nick Kounis , Georgette Boele , Roy Teo

Macro Weekly - 7 juli 2014 - Zorgen maken over zeepbellen?.pdf (215 KB)
Download
  • Big Picture: De Bank for International Settlements heeft gewaarschuwd voor financiële onevenwichtigheden in het algemeen, en voor de gevaren van een ruim monetair beleid in het bijzonder. Volgens de BIS zijn de positieve stemming op de financiële markten en de ontwikkelingen in de reële economie uit balans. Verder wees de BIS op het risico dat het monetair beleid te langzaam en te laat genormaliseerd wordt. Wij zien geen tekenen die duiden op een aanzienlijke en breed gespreide overwaardering in de grotere economieën, terwijl de kredietgroei over het algemeen gering blijft. Financiële risico’s zouden in de toekomst weer kunnen opspelen, maar voorlopig nog niet.
  • Rente: Nu traditionele beleidsdoelen zoals inflatie en werkgelegenheid binnen bereik komen, komt voor het VK en de VS normalisatie van het monetair beleid steeds dichterbij. Voor de eurozone geldt dat niet. De Amerikaanse arbeidsmarktcijfers van afgelopen week waren goed. In juni bereikte de werkloosheid het door het FOMC geraamde niveau voor het vierde kwartaal. Wij denken dat de werkloosheid relatief snel verder daalt. Dit maakt de weg vrij voor de Fed om de rente eerder te verhogen dan de markt nu verwacht.
  • Valuta’s: Vorige week boden meevallende cijfers in de VS steun aan de Amerikaanse dollar en stelden de financiële markten hun verwachtingen voor de korte rente naar boven bij. Zoals verwacht liet zowel de ECB als de Australische centrale bank (RBA) het monetair beleid ongewijzigd. Beide centrale banken blijven de koersontwikkeling van hun munt echter nauwlettend volgen. De RBA gaf zelfs expliciet aan dat zij zeker niet zit te wachten op een sterkere munt. De Zweedse kroon daalde scherp nadat de Riksbank de rente sterker verlaagde dan verwacht.