Macro Visie – 3e kwartaal 2014 – Negatieve risico’s nemen af

door: Nick Kounis , Aline Schuiling , Peter de Bruin , Maritza Cabezas

Macro-Visie - 3e kwartaal 2014 - Negatieve risico’s nemen af.pdf (333 KB)
Download
  • Wij verwachten dat de groei van de wereldeconomie versnelt: In de voorbije maanden zijn diverse horden op de weg naar een overtuigender mondiaal herstel genomen. De zwaarste bezuinigingen zijn achter de rug. De sterke balansposities in de particuliere sector in de ontwikkelde landen suggereren dat de periode van schuldreductie door huishoudens en bedrijven grotendeels voorbij is. Uit recente gegevens blijkt inderdaad dat de economische groei aantrekt en breder gedragen wordt. Bedrijven in ontwikkelde landen nemen weer mensen in dienst en investeren weer, wat positief is voor de export vanuit de opkomende markten. Hoewel we onze mondiale BBP-raming voor 2014 hebben verlaagd, is dit grotendeels ‘achterstallig onderhoud’ na het zeer zwakke eerste kwartaal in de VS, deels als gevolg van het slechte weer. Vanaf het tweede kwartaal wordt een indrukwekkende groeispurt verwacht en dat is terug te zien in onze hogere raming van de gemiddelde economische groei volgend jaar.
  • Negatieve risico’s nemen af: Sommige risico’s voor de mondiale vraag lijken af te zwakken. Volgens recente cijfers wint de economie in China weer aan kracht. Bovendien volgt de overheid bij de hervormingen een zeer evenwichtige aanpak. In China is de schuldenberg hoog genoeg om normaliter de alarmbellen te doen rinkelen. Die schulden luiden echter in de binnenlandse munt en de overheid heeft de mogelijkheden en vuurkracht om de schulden geleidelijk te verminderen. Verder lijkt het minder waarschijnlijk dat een ‘Fed exit’ de markt zal verstoren. De Fed heeft het tempo van de steunaankopen teruggeschroefd, maar beleggers tegelijkertijd ervan verzekerd dat de beleidsrentes voorlopig op het huidige niveau blijven. En dus berusten de financiële markten in de tempering van de stimulering, zijn de rendementen op Treasuries laag, is het beleggerssentiment positief en zijn zelfs de beurzen in de opkomende landen de weg naar herstel ingeslagen. De Fed zal de rente vroeg of laat moeten verhogen. Uit historische gegevens over renteverhogingen door de Fed blijkt dat een sterke economische groei samen kan gaan met monetaire verkrapping.
  • Risico van verloren decennia: Ook in de eurozone zijn de risico’s verminderd maar nog niet verdwenen. Ondanks alle kritiek komen beleidsmakers in de eurozone sneller in actie dan hun Japanse collega’s destijds om de overheidsfinanciën op orde te brengen en de problemen in de bankensector aan te pakken. Het succes van deze maatregelen valt of staat evenwel met de uitvoering. De ECB heeft ook stappen gezet om het financieringsklimaat verder te verbeteren en het deflatierisico te bestrijden. Wij denken dat de inflatie de bodem ongeveer heeft bereikt en vanaf volgend jaar oploopt. De stijging zal echter langzaam gaan en de inflatie blijft zeer laag. Door het economisch herstel en de lagere euro zal de inflatie dichter in de buurt van de prijsstabiliteitsdoelstelling van de ECB komen. Bij een haperend herstel loert echter het gevaar van deflatie.