Herstel bouwsector versnelt

door: Madeline Buijs

Bouw-sector-prognose-kw3-2014.pdf (493 KB)
Download

Door de milde winter en het versnelde herstel van de bouwsector zijn de bouwprognoses aangepast. We verwachten dat de bouwproductie in 2014 met 3% zal stijgen en in 2015 met 2%. Alle branches binnen de bouw zullen een positieve groeiontwikkeling laten zien in 2014 en 2015. Ook de aanverwante sectoren zullen van de opleving in de bouw kunnen profiteren.

Milde winter en versneld herstel bouw

De bouwproductie steeg mede door de milde winter in de periode januari-mei 2014 met 3,3 procent jaar op jaar. Bovendien laten de indicatoren die de staat van de bouwsector aangeven een stijgende lijn zien. Dit geldt voor de orderportefeuilles, de afgegeven bouwvergunningen en de construction confidence indicator, die het vertrouwen van bouwondernemers meet. De orderportefeuille heeft in maart 2013 het dieptepunt bereikt en sindsdien is de orderportefeuille toegenomen. Het dieptepunt in afgegeven vergunningen werd in december 2013 bereikt. Ook deze indicator laat sindsdien een stijgende lijn zien. Voor de construction confidence indicator werd de stijging al eind 2012 ingezet. Al deze elementen duiden op een versneld herstel van de bouwsector.

Alle branches in de bouw profiteren

De opwaartse bijstelling van de prognose van de bouwproductie in 2014 uit zich in alle branches van de bouw. Voor zowel de woningbouw, utiliteitsbouw als de grond-, wegen- en waterbouw (gww) verwachten wij in 2014 positieve groeicijfers. De productie van de woningbouw zal naar verwachting 1,25% stijgen. De gww heeft het meest geprofiteerd van de milde winter. Dit resulteert in een verwachte groei van 2,5%. De utiliteitsbouw zal met 4,75% de grootste groei laten zien. Dit komt door het versnelde herstel van de bouwsector in combinatie met de toename van de bedrijfsinvesteringen.

Aanverwante sectoren profiteren mee

Ook aanverwante sectoren, zoals de hout- en bouwmaterialenindustrie, ingenieurs, installateurs en architecten profiteren van het herstel van de bouwsector. De architecten, die aan het begin van het proces zitten, laten sterke groeicijfers zien. De bouwsom van nieuwe opdrachten steeg in de periode van het derde kwartaal van 2013 tot en met het eerste kwartaal van 2014 met ruim 29 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit vertaalt zich inmiddels in de omzet van architecten. Waar die in 2013 nog daalde met 13 procent, steeg die in het eerste kwartaal 2014 met 4,3 procent. Voor heel 2014 wordt een groei van 3 procent verwacht, voor 2015 4 procent. Ook de installateurs profiteren van het versnelde herstel van de bouwsector. Daar komt ook nog bij dat de verwachtingen voor de industriƫle productie naar boven zijn bijgesteld. Installateurs zijn voor circa 20 procent van hun omzet afhankelijk van de industrie. Voor 2014 wordt voor de installateurs 2,5 procent groei verwacht; in 2015 3 procent. Ook de hout- en bouwmaterialenindustrie vertoont weer groei in 2014 (+1,5%) en 2015 (+2,5%), na krimp in 2013 (-6,3%).

Prognoses