Focus op export – Export motor van de Nederlandse economie

door: Nico Klene

Focus-op-export - 9 Juli 2014 - Export motor van de Nederlandse economie.pdf (1 MB)
Download

Nederland is een groot exportland. De omvang van de uitvoer van goederen en diensten bedraagt meer dan 75% van het BBP. Dit cijfer geeft echter een verkeerd signaal. De bijdrage die de uitvoer van goederen en diensten levert aan het BBP, is namelijk veel kleiner: 31,5%.
De bijdrage aan de groei van het BBP bedroeg de voorbije twintig jaar echter zo’n 50%.
De uitvoer gaat vooral naar nabijgelegen landen. Maar als we kijken naar de landen waar de in Nederland gecreëerde toegevoegde waarde uiteindelijk terechtkomt, dan scoort de VS hoog. Ook de BRIC-landen doen het dan beter.
Minpuntje is dat de Nederlandse uitvoer de voorbije tien jaar internationaal is achtergebleven. Het buitenland doet het beter. Er is dus werk aan de winkel. Vergroting van het kennisaandeel in de productie – en daarmee van de toegevoegde waarde – kan helpen het terreinverlies goed te maken.