EM Visie – 3e kwartaal 2014 – Tegenwind neemt af

door: Marijke Zewuster , Arjen van Dijkhuizen , Maritza Cabezas

EM Visie - 3e kwartaal 2014 - Tegenwind neemt af.pdf (267 KB)
Download

De tegenwind voor de opkomende markten is afgenomen. Het marktsentiment is verbeterd en kapitaalstromen zijn teruggekeerd. De angst voor een harde landing in China is verminderd. Ook wordt geprofiteerd van een versnelling in de ontwikkelde landen. Toch vertragen sommige landen als gevolg van beleidsverkrapping, politieke onzekerheid of structurele gebreken. We verwachten voor de opkomende landen in 2014 een groei van 4,5%, evenals in 2012/13, die in 2015 iets aantrekt. Risico’s schuilen in een sneller dan verwachte reductie van monetaire stimulus en een sterke stijging van de kapitaalmarktrente in de ontwikkelde landen, in een wan-ordelijke schuldreductie, in (geo)politieke spanningen en in een tegenvallende groei in de VS en de eurozone.

Azië, gunstig klimaat, ongelijke effecten: In Azië is het positieve sentiment versterkt, dankzij herstel in de ontwikkelde landen en de politieke ontwikkelingen in de regio. Het sentiment wordt ook gesteund door een bredere stabilisatie in de opkomende landen en afgenomen volatiliteit. De groeiverschillen binnen de regio houden echter aan. Wij verwachten dat de regionale groei in 2014 en 2015 circa 6% blijft, ten dele ondersteund door de aantrekkende exportvraag.

Opkomend Europa, Rusland en Oekraïne tegenover de rest: Divergentie blijft troef in de heterogene regio opkomend Europa. De groei trekt aan in Centraal-Europa, mede dankzij het geleidelijke herstel in de eurozone. Rusland en Oekraïne drukken de regionale groei echter naar beneden. Toch lijken de gevolgen van het onderlinge conflict af te nemen, tegen de achtergrond van een brede verbetering van het marktsentiment. Wij verwachten dat de regionale groei dit jaar matig blijft (1,6%, vergelijkbaar met 2013) en in 2015 aan kracht wint.

Latijns-Amerika, groei vertraagt verder: De economische ontwikkelingen blijven teleurstellen en opnieuw hebben we onze groeiraming voor een groot aantal landen neerwaarts bijgesteld. We verwachten voor de meeste landen in de tweede helft van dit jaar nog altijd wel herstel, maar minder sterk dan aanvankelijk geraamd. Hierdoor valt in 2014 de regionale groei lager uit dan in 2013. Wel blijft de voorspelling van een groeiversnelling in 2015 vrijwel ongewijzigd.