Zachte winter zorgt voor mooi eerste kwartaal bouw

door: Madeline Buijs

Sector-update-bouw-juni-2014.pdf (321 KB)
Download

De bouwsector liet aan het eind van 2013 de eerste tekenen van herstel zien, wat in het eerste kwartaal van 2014 doorzette. De oorzaak lag vooral in het milde winterweer, maar voorlopende indicatoren wijzen daarnaast naar een fundamenteel herstellende bouwsector. Dit herstel uit zich als eerste in renovatiewerkzaamheden. Herstel van de nieuwbouw komt aarzelender op gang, met name wat betreft de nieuwbouw van woningen.

Milde winter resulteert in hogere bouwproductie

In de laatste maanden van 2013 waren de eerste positieve ontwikkelingen van de bouwsector te zien. De laatste maanden van het jaar konden echter niet voorkomen dat de omzet en productie over het gehele jaar daalden. De omzet daalde in 2013 met 4,4 procent en de productie met 3,7 procent.

Bouwbedrijven moesten met elkaar concurreren om een beperkt aantal projecten, waardoor operationele marges onder druk stonden. De stijging van de bouwproductie en omzet die in het laatste kwartaal van 2013 zijn ingezet, zette in het eerste kwartaal van 2014 door. De stijging over het gehele eerste kwartaal bedraagt 8,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De milde winter is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak is van de sterk stijgende bouwproductie in januari en februari.

Fundamenteel herstel bouwsector op komst

Naast de zachte winter wijzen voorlopende indicatoren op een fundamenteel herstellende bouwsector. Het herstel komt langzaam op gang, het niveau van productie en omzet is nog steeds niet vergelijkbaar is met de jaren voor de crisis. De verslechtering van de bouwproductie lijkt echter wel gestopt. De orderportefeuille voor de gehele bouwsector stijgt licht naar 5,6 maanden in het tweede kwartaal van 2014. In de drie kwartalen hiervoor was de orderportefeuille stabiel op 5,3 maanden. Ook het aantal afgegeven vergunningen, de waarde van ontvangen orders en de bouwsom van nieuwe opdrachten voor architecten geven aan dat herstel te verwachten is.

Herstel woningbouw belangrijk voor groei op langere termijn

Doordat renovatiewerkzaamheden veel minder last hebben gehad van de crisis zal deze branche sneller herstel vertonen. Het herstel in de nieuwbouw laat langer op zich wachten. Daarnaast blijkt dat nieuwbouwprojecten voor utiliteitsgebouwen op dit moment sneller herstellen dan de nieuwbouw van woningen. Zo is het aantal opdrachten voor utiliteitsgebouwen stabieler dan voor woningen. Het herstel van de bouwsector is dan ook vooral zichtbaar in de renovatie en nieuwbouw van utiliteitsgebouwen. De verwachting is dat de nieuwbouw van woningen in komende jaren zal aantrekken, ook gezien het stijgende aantal huishoudens dat gehuisvest moet worden. Voor herstel op lange termijn is het van belang dat de woningbouw herstelt en dan met name de nieuwbouwproductie.