Weekly Valuta’s – Tegenwind voor USD door gematigde Fed

door: Georgette Boele , Roy Teo

Door haar gematigde toon zorgt de Fed voor tegenwind voor de USD. Niet alleen omdat de markt erop rekent dat de rente langer laag blijft, maar ook omdat de inflatieverwachtingen oplopen. Dit is een ongunstige combinatie voor de USD. We verwachten een minder gematigde toon van de Fed later dit jaar. De Scandinavische valuta’s kwamen onder zware druk doordat de markt de renteverwachtingen naar beneden bijstelde.

 

Inflatieverwachtingen remmen USD

Beleggers zagen de besluitvorming van de Fed vorige week woensdag (18 juni), de begeleidende verklaring en de vraag-en-antwoordsessie als een bevestiging dat de beleidsrentes voorlopig niet omhoog gaan. Kortom, de opstelling van de Fed werd als gematigd ervaren. Dit liet de Amerikaanse dollar (USD) niet onberoerd. De valuta’s van opkomende landen en landen waar de rente hoger is, doen het sindsdien beter dan de USD. Het meest opmerkelijk is volgens ons echter de marktvisie ten aanzien van de inflatie in de VS. De verwachtingen over een periode van vijf jaar zijn sinds begin vorige week gestegen. Dit komt vooral door de recent hoger dan verwachte inflatiecijfers in de VS en de gestegen olieprijzen. Het verruimingsgezinde commentaar van de Fed kon de marktperceptie niet ombuigen: ook donderdag stegen de inflatieverwachtingen. Dit drukte de reële rendementen en daarmee ook de Amerikaanse dollar.

Hoe het verder gaat, is nog afwachten. Op een bepaald moment zullen ook de renteverwachtingen stijgen.

Als de Amerikaanse economie verder aantrekt, wordt het voor de Fed immers lastig om de inflatiedruk af te doen als ruis.
Naarmate verwezenlijking van het dubbele mandaat in zicht komt, zal de Fed haar indicatie van het toekomstig beleid aanpassen. Door de perceptie dat de Fed achter de curve aan loopt, heeft de USD als het ware de wind op kop maar wij verwachten dat de Fed zich de komende tijd anders zal gaan opstellen. We verwachten een minder gematigde toon later dit jaar.

Scandinavische valuta’s uit de gunst

In het algemeen was het een relatief rustige week op de valutamarkten. Een uitzondering was echter Scandinavië. Op donderdag liet de Noorse centrale bank de rente ongewijzigd maar zij gaf wel aan dat bij een verdere verzwakking van de economie de rente mogelijk wordt verlaagd. Voor de markt kwam dit bericht als een complete verrassing. De Noorse kroon kwam dan ook zwaar onder druk, maar op vrijdag stabiliseerde de munt enigszins. Ondanks meevallende binnenlandse macrocijfers kwam ook de Zweedse kroon door de ontwikkelingen in Noorwegen onder verhoogde druk. Dit is nogal verrassend want de markt heeft een renteverlaging door de Zweedse centrale bank (Riksbank) met 25 bp dit jaar al volledig ingeprijsd. De Riksbank komt op 3 juli bijeen en de markt rekent erop dat de rente dan inderdaad met 25 bp wordt verlaagd (zie grafiek). Omdat dit al volledig in de valutakoers is verdisconteerd, voorzien wij een krachtig herstel van de Zweedse kroon als de wereldeconomie en het beleggers-sentiment in lijn met onze visie verder verbeteren.

 

Sentiment rond valuta’s opkomende landen verbeterd

De valuta’s van opkomende landen verloren vorige week aanvankelijk terrein ten opzichte van de USD maar na de bijeenkomst van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank, zette een herstel in. De Indonesische roepia (IDR), de Indiase roepie (INR) en de Turkse lira (TRY) bleven echter achter door de hogere olieprijzen en het conflict in Irak. Dit laatste gold met name voor de TRY. Door de gestegen olieprijzen zullen de handelsbalans en de inflatievooruitzichten van deze landen vermoedelijk verslechteren. Dit zou ook nadelig kunnen uitwerken op de begrotingsvooruitzichten omdat deze landen een olietekort hebben en brandstofsubsidies (India en Indonesië) verstrekken. Wij voorzien echter geen duurzame forse stijging van de olieprijzen, zodat de neerwaartse druk op deze valuta’s als gevolg van de hoge olieprijzen waarschijnlijk van tijdelijke aard is. De waardedaling van de INR werd vermoedelijk beperkt door marktinterventie door de Indiase centrale bank.